Emner i fagplanen 2009/2010

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

For Studiehåndbok for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU 2009-2010 se her. Denne inneholder overgangsordninger for 3. klasse i 2009/2010.

Felles obligatoriske emner i fagplanen

1. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TDT4105 Informasjonsteknologi, GK 1. Høst 7,5
TFE4220 Nanoteknologi intro 1. Høst 7,5
TMA4100 Matematikk 1 1. Høst 7,5
TFY4115 Fysikk 1. Høst 7,5
TMA4105 Matematikk 2 2. Vår 7,5
TMA4115 Matematikk 3 2. Vår 7,5
TMT4110 Kjemi 2. Vår 7,5
EXPH0001 Filosofi og vitenskapsteori 2. Vår 7,5

2. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TBT4160 Organisk kjemi og biokjemi (1) 3. Høst 7,5
TFE4180 Halvlederteknologi 3. Høst 7,5
TMT4185 Materialteknologi 3. Høst 7,5
TMA4130 Matematikk 4N 3. Høst 7,5
TFE4120 Elektromagnetisme 4. Vår 7,5
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi (2) 4. Vår 7,5
TKJ4215 Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi 4. Vår 7,5
TMA4245 Statistikk 4. Vår 7,5

Fra studieåret 2010/2011:

(1) Splittes til to fag Organisk kjemi GK og Bioteknologi GK.

(2) Byttes ut med Bioteknologi GK, gjøres obligatorisk for NanoMEM og valgbart for Bionano og Nanoelektronikk i 3. klasse.

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TFY4170 Fysikk 2 5. Høst 7,5
TFY4335 Bionanovitenskap 5. Høst 7,5
TFY4185 Måleteknikk 5. Høst 7,5
TMT4320 Nanomaterialer 5. Høst 7,5
TFY4220 Faste stoffers fysikk (erstatter TFE4215, er like) 6. Vår 7,5
TIØ4257 Teknologiledelse 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
Perspektivemne 7. Høst 7,5
Eksperter i team Eksperter i team 8. Vår 7,5
TFY4330 Nanoverktøy (Revideres) 8. Vår 7,5

5. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
Ikke-teknologisk emne 9. Høst 7,5
Fordypningsemne 9. Høst 7,5
Fordypningsproskjekt 9. Høst 15
Masteroppgave 10. Vår 30

Emner for retning Bionano

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi 6. Vår 7,5
TBT4110 Mikrobiologi 6. Vår 7,5
TFY4195 Optikk 6. Vår 7,5
TFY4260 Cellbiologi og cellulær biofysikk 6. Vår Anbefalt 7,5
TMM4100 Materialteknikk I 6. Vår 7,5
TMM4175 Polymerer og kompositter 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
MOL3014 Nanomedisin I - Bioanalyse 7. Høst Obligatorisk 7,5
MOL3005 Immunologi 7. Høst 7,5
TBT4102 Biokjemi 1 7. Høst 7,5
TBT4135 Biopolymerkjemi 7. Høst (1) 7,5
TFY4265 Biofysiske mikroteknikker 7. Høst Anbefalt 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 7. Høst 7,5
MOL3015 Nanomedisin II - Terapi 8. Vår Obligatorisk 7,5
MOL3007 Funksjonell genomforskning 8. Vår 7,5
TFY4195 Optikk 8. Vår 7,5
TOKS3001 Medisinsk toksikologi 8. Vår 7,5
TBT4110 Mikrobiologi 8. Vår 7,5
TEP4100 Fluidmekanikk 8. Vår 7,5

(1) Anbefalt emne for studenter som planlegger fordypningsprosjekt eller master ved Institutt for bioteknologi.

Emner for retning Nanomaterialer

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi 6. Vår Obligatorisk 7,5
TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer 6. Vår (1) 7,5
TFY4195 Optikk 6. Vår 7,5
TKJ4166 Kjemisk bindingsteori og spektroskopi 6. Vår 7,5
TKP4130 Polymerkjemi 6. Vår 7,5
TMT4285 Hydrogenteknologi, brenselceller og solceller 6. Vår 7,5
TDT4100 Objektorientert programmering 6. Vår 7,5

(1) Obligatorisk, emnet må velges i 3. eller 4. årskurs.

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TFE4145 Elektronfysikk 7. Høst 7,5
TFY4300 Energi og miljøfysikk 7. Høst 7,5
TKP4155 Reaksjonskinetikk og katalyse 7. Høst 7,5
TMT4145 Keramisk material vitenskap 7. Høst 7,5
TFY4250 Atom- og molekylfysikk 7. Høst 7,5
TMT4155 Heterogene likevekter og fasediagram 7. Høst 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 7. Høst (1) 7,5
TKJ4205 Molekylmodellering 7. Høst (1) 7,5
TMT4222 Metallenes mekaniske egenskaper 7. Høst (1) 7,5
TMT4322 Solceller og fotovoltaiske nanostrukturer 8. Vår 7,5
TMT4245 Funksjonelle materialer 8. Vår 7,5
TFY4200 Optikk, videregående kurs 8. Vår 7,5
TFE4230 Nanofotonikk 8. Vår 7,5
TEP4220 Energi og miljøkonsekvensanalyse 8. Vår 7,5
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs 8. Vår 7,5
TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer 8. Vår (2) 7,5
TFE4210 Nanoelektronikk 8. Vår (1) 7,5
TKP4130 Polymerkjemi 8. Vår (1), Gjelder kun 2009/2010 7,5

(1) Ikke hensyn ved time- og eksamensplanlegging.

(2) Obligatorisk, emnet må velges i 3. eller 4. årskurs.

Emner for retning Nanoelektronikk

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TFY4195 Optikk 6. Vår Anbefalt 7,5
TDT4100 Objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TFY4215 Kjemisk fysikk/kvantemekanikk 6. Vår 7,5
TFY4235 Numerisk fysikk 6. Vår 7,5
TKP4115 Overflate og kolloidkjemi 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TFY4250 Atom- og molekylfysikk 7. Høst 7,5
FY3114 Funksjonelle materialer 7. Høst 7,5
TFE4145 Elektronfysikk 7. Høst Anbefalt 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 7. Høst 7,5
TFE4225 MEMS-design 7. Høst 7,5
TFY4205 Kvantemekanikk 7. Høst 7,5
TFE4230 Nanofotonikk 8. Vår 7,5
TFY4340 Mesoskopisk fysikk 8. Vår 7,5
TFE4165 Anvendt fotonikk 8. Vår 7,5
TFE4210 Nanoelektronikk 8. Vår Anbefalt 7,5
TFY4210 Anvendt kvantemekanikk 8. Vår 7,5
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs 8. Vår 7,5

Emner utenom fagplanen

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap 15
NEVR2020 Innføring i nevrovitenskap 7,5
MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere 7,5
FY3020 Romteknologi I 7,5
TTT4235 Romteknologi II 7,5