TFY4300 - Energi og miljøfysikk

Fra Nanowiki
(Omdirigert fra TFY4300)
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for fysikk
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen (100%)
  • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: Skriftlige øvingsoppgaver


Om emnet

Energi og miljøfysikk er valgfag for retning nanomaterialer og undervises i 7. semester.

Faglig innhold

Studentene skal kunne beskrive og forklare opphavet til globale effekter på miljøet som skyldes menneskelige aktiviteter. Studentene skal kunne beskrive det fysiske grunnlaget for utnyttelse av ulike energikilder, og kunne bruke dette til vurdering av de ulike energiteknologiene (potensiale, fordeler og ulemper). Studentene skal også kunne beskrive energiteknologiene og gjøre beregninger av virkningsgrad/utbytte for dem.

Anbefalte forkunnskaper

Generelle kunnskaper i fysikk.

Pensumlitteratur

Oppgis ved semesterstart.

Erfaringer

  • Foreleser, Patrick Espy, er en kanadisk foreleser (som tidligere har undervist emnet) med stort engasjement, og som klarer å formidle emnet på en engasjerende måte, på (naturlig nok) god og forståelig engelsk.

NTNUs emnebeskrivelse

Jordas energibudsjett, drivhuseffekt, strålingspådrag, atmosfæriske forandringer på grunn av antropogen virksomhet. Metoder og det fysiske grunnlaget for å utnytte tradisjonelle (fossile brensler og kjernekraft) og fornybare energikilder (sol, vind, biomasse, havbølger, tidevann og geotermisk energi).

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

  • Itslearning brukes med nettbasert informasjon fra energiinstitusjoner og forskningsinstitutter.

Emnerapporter og referansegrupperrapporter