TFY4335 - Bionanovitenskap

Fra Nanowiki
(Omdirigert fra TFY4335)
Hopp til: navigasjon, søk

 • Institutt: IFY
 • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (100 %)
 • Hjelpemiddelkode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
 • Øvingsopplegg: Nei

Om emnet

Emnet er obligatorisk i 5. semester.

Faglig innhold

Emnet er et grunnkurs i biofysikk og fysiske modeller som beskriver biologiske fenomener. Mer spesifikt

 • diffusjon og Brownske bevegelser
 • elektriske fenomener i saltløsninger
 • grunnleggende modeller for polymerer, fibre og membraner
 • molekylære motorer
 • nerver og hvordan de fungerer

Emnet inneholder også en lab som involverer selvstendig arbeid på NanoLab med det formål å observere diffusjon og Brownske bevegelser, samt å beskrive observasjonene kvantitativt. Godkjent labrapport er nødvendig for å ta eksamen.

Anbefalte forkunnskaper

Statistisk termodynamikk, organisk kjemi, bioteknologi og grunnleggende kunnskaper i fysikk, matematikk og statistikk anbefales fra NTNU. De viktigste forkunnskapene er statistisk termodynamikk, bioteknologi og grunnleggende fysikk, matematikk og statistikk.

Pensumlitteratur

Physical Biology of the Cell av Phillips, Kondev, Theriot og Garcia brukes som hovedlærebok, men Nelsons Biological Physics: Energy, Information, Life brukes mye til forskjellige utledninger.

Erfaringer

Selv om det ikke kan virke slik baset på forelesningene, er begrepene og konseptene i bionano veldig viktige, og formler og utregninger lite viktige.

NTNUs emnebeskrivelse

Emnet vil behandle oppbyggingen av biologiske molekyler med særlig fokus på strukturell form, dannelse, bio-identifikasjon og selvorganisering. Biofysikalske fenomen av betydning innenfor bionanovitenskap som Brownske bevegelser, diffusjon, transport, intermolekylære prosesser, cooperativ transitions, enkle polymer kjeders egenskaper, molekylære maskiner og motorer, nanoroboter vitenskap og science fiction& vil bli diskutert. Videre vil anvendelse av biologiske molekyler og prosesser i utvikling av sensorer og komponenter, for eksempel bionanosensorer, elektroniske komponenter for interaksjon med celler, mikro- og nanofluidkomponenter bli behandlet.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

 • Eventuell link til "Faglige notater: EMNEKODE", om denne siden finnes.
 • Link til en god læringsressurs (videoforelesninger, kompendium, Youtube-videoer, etc)

Emnerapporter og referansegrupperrapporter