TMT4155 - Heterogene likevekter og fasediagram

Fra Nanowiki
(Omdirigert fra TMT4155)
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for materialteknologi
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen
  • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: Øvinger og semesterprøver


Om emnet

Faglig innhold

Emnet skal gi en innsikt i kjemisk termodynamikk, inklusive løsningers termodynamikk, kjemisk potensial og kjemisk aktivitet og standardtilstander i termodynamikken samt Gibbs faselov inklusive konstruksjon og bruk av faselikevekter for en, to og trekomponentsystemer.

Anbefalte forkunnskaper

Nødvendig med kjennskap til kjemisk termodynamikk. Kunnskaper tilsvarende emnene TMT4275 Termodynamikk og fasediagram (se emnebeskrivelse 2013/2014) eller KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium.

Pensumlitteratur

  • Svein Stølen and Tor Grande: Thermodynamics of Materials, John Wiley & sons, Ltd (2004).

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

Kurset består av forelesninger og øvinger. To semesterprøver samt 50 % av de obligatoriske skriftlige øvinger kreves godkjent for å få adgang til eksamen. Resultatet fra skriftlig eksamen angis med bokstavkarakter. Emnet undervises på engelsk. Hvis undervisningen gis på engelsk kan eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter