TMA4115 - Matematikk 3

Fra Nanowiki
(Omdirigert fra TMA4115)
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: IMF
  • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (100 %).
  • Hjelpemiddelkode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: Ukentlige skriftlige øvinger (8/12). Innleveringssted: Nordre lavblokk (SBII).

Om faget

Faglig innhold

Matematikk 3 obligatorisk og ligger i fagplanen for 2. semester. Emnet TMA4110 har samme pensum, men går på høstsemesteret.

Emnet tar for seg følgende emner:

  • Komplekse tall

En rimelig kort innføring som blant annet tar for seg aritmetikk med komplekse tall, komplekse tall på polarform og røtter og potenser av komplekse tall.

  • Andre ordens ordinære lineære differensialligninger

Tar for seg løsning av 2. ordens ordinære lineære diff. ligninger. Herunder homogene og inhomogene med konstante koeffisienter, homogene ligninger med én kjent løsning og metode med variasjon av parametre.

  • Matriseregning og lineær algebra

Hovedvekten av faget er lagt på denne delen. Den gir en innføring i lineær algebra med fokus på blant annet løsning av lineære ligningsett med "Gauss-Jordan"-eliminasjon, matrisearitmetikk, determinanter, vektorrom og underrom, lineær avhengighet, basiser, ortogonalitet i <math> R^n</math>, projeksjoner og minste kvadraters metode, "Gram-Schmidt"-algoritmen, egenverdier og egenvektorer, diagonalisering av matriser, systemer av første ordens differensialligninger og kjeglesnitt i "vridde" koordinatsystem.

Anbefalte forkunnskaper

TMA4100 - Matematikk 1 eller tilsvarende. På tross av emnets navn er det ikke nødvendig med Matematikk 2.

Pensumlitteratur

Våren 2011 var Advanced Engineering Mathematics (Kreyszig) lærebok i alle tre deler, mens Elementary Linear Algebra (Edwards & Penney) også ble benyttet i del (iii).

Fra våren 2015 var Differential Equations, Linear algebra and its applications (Pearson) lærebok i alle tre deler. Denne boken består av utdrag fra flere ulike bøker og er kompilert av IMF. ISBN 978-1-78016-081-8.

Erfaringer

Lenker

Læringsressurser

Emnerapporter

NTNUs sider om emnet