TFY4340 - Nanofysikk

Fra Nanowiki
(Omdirigert fra TFY4340)
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: IFY
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen (100 %)
  • Hjelpemiddelkode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: Én øvingstime i uka


Om emnet

Faglig innhold

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende fysikk-kunnskaper, inklusive kvantemekanikk og faststoff-fysikk.

Pensumlitteratur

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

Nanoteknologi gjør det mulig å lage elektroniske kretser på en lengdeskala der både partikkel- og bølgeegenskapene til elektronene er viktige. Dette har banet veien for oppdagelsen av en rekke nye fysiske effekter der noen brukes i moderne nanoelektronikk. Dette kurset vil ta for seg noen av de mest sentrale nano-skala-fenomenene, der både klassisk fysikk og kvantemekanikk benyttes i forståelsen. Aktuelle tema er bl.a: kvantisert konduktans, Coulomb-blokkade, Büttiker-Landauer-formalisme, svak lokalisering, universelle konduktansfluktuasjoner, kvante-Hall-effekt, Aharonov-Bohm-effekt, gigantisk magnetmotstand, grafen.


Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter