University of Waterloo (UW)

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

Fakta

University of Waterloo (UW) er et offentlig universitet i Waterloo, Ontario, Canada. Waterloo ligger ca. 100 km vest for Toronto, midt blant De store sjøer, nær grensen til USA. Med over 8000 studenter er UW Faculty of Engineering Canadas største produsent av ingeniører.

Om å studere ved UW

Studieløp

UW benytter seg av et trimestersystem - året er delt inn i Fall (sept - des), Winter (jan - apr) og Spring (mai - aug). To trimestre ved UW tilsvarer to semestre ved NTNU.

Bachelorgradene (undergraduate) i Engineering ved UW er femårige (15 trimestre). Av disse er 8 trimestre undervisning, nummerert 1A, 1B ... opp til 4B. Resten er såkalt "Co-op", en form for arbeidspraksis i en eller flere av de 3000 bedriftene UW samarbeider med. Disse er spredt utover studiet, slik at undervisningstrimester 1A er høsten første året, og 4B er vinteren femte året.

Dette betyr at NTNU-studenter som utveksler i 4. klasse faglig sett ligger omtrent på linje med studenter i trimester 4A på UW. Det beste alternativet for utvekslingsprogram er dermed Undergraduate non-degree exchange. Man har da også mulighet til å ta enkelte fag på graduate-nivå (Master/PhD).

Undervisningsform

Sammenliknet med de første årene ved NTNU, er normen ved UW ganske små klasser. De fleste undervisningsrom er flate med en forhøyning foran ved tavlen (likner på K5), og har maksimalt plass til 100 personer. Dette gir en "klasseromsfølelse" som er litt annerledes enn den man får i R7 eller F1.

Fagene har typisk 3 timer forelesning i uka, enten fordelt på 2 forelesninger à 1 time og 20 minutter, eller 3 forelesninger à 50 minutter. I tillegg har mange fag en øvingstime på 50 minutter. I 2013/2014 hadde 4A- og 4B-fag ved nanoprogrammet ingen øvingstimer. For graduate-fag er én forelesning à 2 timer og 50 minutter per uke vanlig.

Karakterene i de ulike fagene er typisk lagt opp som 20% øvinger, 30% midtsemester og 50% eksamen. Noen fag bytter ut deler av øvingene med quiz-er i øvingstimene. I trimester 4B er det mer prosjektarbeid, enten som erstatning for øvinger eller som erstatning for endelig eksamen. Karakteren man får på vitnemålet er den totale prosentsatsen - høyeste karakter er dermed 100.

Skolepenger

NTNU har en delvis avtale med UW. Denne går ut på at man betaler vanlige skolepenger til hjemmeinstitusjonen sin mens man er ute. Dette betyr at utvekslingsoppholdet blir gratis for oss, mens det er dyrt for canadiere å komme til NTNU.

Men: Denne avtalen har noen begrensninger. Siden det er ønskelig å oppnå "skolepengebalanse" (UW taper penger om de tar imot flere enn de sender ut), er man avhengig av at det er noen fra UW som utveksler til NTNU semesteret før man skal ut. Det er dermed et begrenset antall slike friplasser, i 2013 var det 2 plasser for 2 semestre (eller 4 plasser for ett semester). De siste årene har det vært flere som utveksler fra UW til NTNU enn motsatt, så det bør være gode muligheter for avtale.

Om man ikke får plass gjennom NTNUs avtale med UW, er skolepengekostnaden ca. $30 000 for to semestre<ref>http://www.findoutmore.uwaterloo.ca/financing/expenses.php</ref>.

"Hvordan søke?" og annen praktisk info

Det nedenstående gjelder for søknad med avtale for Undergraduate exchange. Om du ikke får avtale, blir prosessen straks mer komplisert, og du må søke som Study abroad student i stedet. Internasjonal seksjon kan da ikke hjelpe deg i samme grad.

TL;DR: Finn fag -> Forhåndsgodkjenning -> Søk UW på nettet -> Lag vedlegg -> Intersek sender vedleggene for deg

Så tidlig som mulig

 • Gå på fellesveiledning, få informasjon om prosedyrer for utveksling til USA/Canada (det kan være endringer fra det som er dokumentert her)
 • Avtal møte med Internasjonal seksjon, vis interesse for UW (finn ut av om det er avtaleplasser)

Innen 20. januar

 • Finn ut av hvilke fag du ønsker å ta
 • Fyll ut forhåndsgodkjenningssøknad elektronisk (søknad om støtte fra NTNU, går til Internasjonal seksjon)
  • Lever utskrift + emnebeskrivelser for fagene du vil ta til fakultetet (for å få forhåndsgodkjenning av fagplan)

Senest i februar

 • Søk elektronisk på UWs nettsider
 • Lag vedleggsliste og forside iht. malene til Internasjonal seksjon
  • Forside med elektronisk søknadsnummer (mal på Interseks nettsider)
  • Vedleggsliste (mal på Interseks nettsider)
  • Utskrift av elektronisk søknad
  • Karakterutskrift (fås på Studentservice på Stripa)
  • Liste over fag inneværende semester (skriv selv)
  • Beskrivelse av karaktersystem (fås på Studentservice på Stripa)
  • Letter of Intent (skriv selv - informasjon om sjangeren finnes på nettet)
  • Rett kopi av pass (kan fås hos Intersek eller Studentservice)
  • Dokumentasjon av engelskkunnskaper (TOEFL eller rett kopi av VGS-vitnemål)
 • Avtal møte med Internasjonal seksjon der dere går gjennom og sender søknaden med vedlegg

April/Mai

 • Dersom du ennå ikke har hørt noe fra Internasjonal seksjon eller UW, bør du ta deg en tur og purre hos IS. Opptaksbrevet kommer på e-post, så det kan ha forsvunnet i innboksen til veilederen din.
 • Når du har kommet inn, er det på tide å søke om
  • Lånekassestøtte. Dette gjøres på vanlig måte, du velger bare "Delstudier i utlandet" i stedet for "Studier i Norge" underveis i søknaden.
  • Study Permit. Du finner info hos kanadiske immigrasjonsmyndigheter her, og søker elektronisk her.
  • Et sted å bo. Se neste avsnitt for informasjon om boligmuligheter.

Juni-ish

 • Når du vet at du kommer gjennom immigrasjonen, er det på tide å skaffe seg flybillett. Icelandair flyr fra Gardermoen til Toronto via Keflavik, og er ofte billigere enn andre flyselskap som flyr via fastlands-Europa eller USA.

Juli

 • Fagplanen din dukker opp i Quest, og du kan se regningen din der. Denne er typisk på $4000 om du skal bo i CLV, og dekker husleie for hele semesteret, samt helseforsikring++. Den har betalingsfrist i midten av august, og kan betales enten via Western Union eller wire transfer ("Betale til utlandet" i nettbanken).

August/September

 • Reis til Canada!
 • Avtal møte med veileder ved UW Engineering Exhange Office om du trenger å gjøre endringer i fagplanen.

Bolig

UW har to boligområder for utvekslingsstudenter (og førsteårsstudenter): Village 1 (V1) og Columbia Lake Village-South (CLV-S). Disse kan du søke om på housing.uwaterloo.ca. I tillegg finnes det et privat kooperativ som driver en egen studentby - Waterloo Co-operative Residence (WCRI).

V1

V1 ligger i hjørnet av campus, 500 meter fra Quantum-Nano Centre, og litt lenger fra de øvrige Engineering-byggene. Man bor i blokk, 14 studenter per etasje, med felles oppholdsrom og sanitære fasiliteter. Etasjene er kjønnsdelte, slik at man bare deler etasje med folk av samme kjønn. En meal plan er påkrevd - man har ikke tilgang til kjøkken. Man må derfor spise i en av kantinene på campus. Pris: ca $10 000 for to semestre (inkludert mat). NB! V1 aksepterer ikke utvekslingsstudenter i høstsemesteret. Hybelen har både eduroam og kablet internett inkludert.

CLV-S

CLV-S ligger en kilometer utenfor campus, og består av rekkehus(ish), der 4 studenter deler stue, kjøkken og bad. Man skaffer seg sin egen mat og tilbereder den selv. Pris: ca $6 000 for to semestre. Boligen har både eduroam og kablet internett inkludert.

WCRI

WCRI er en studentdrevet studentby øst for campus. Det er billigere å bo her enn hos UW, og det er omtrent halvannen kilometer til QNC-bygget. Internett er ikke inkludert, man må skaffe seg et abonnement selv.

Fagtilbud

UW har en egen BASc (Bachelor of Applied Science) i Nanotechnology Engineering, samt et master-/PhD-løp i nanoteknologi. Dette betyr at de har mange nanorelevante emner for alle retninger.

Eksempel på fag som kan tas i høsttrimesteret for Nanoelektro:

Fagkode Credits ECTS-ekv. Fagnavn Beskrivelse
NE 353 0.5 6 Nanoprobing and Lithography Nanolitografi - EUV, EBL, røntgenlitografi, FIB, NIL. Nanoprobing - STM, AFM, SNOM. Dekker altså deler av Nanoverktøy.
NE 445 0.5 6 Photonic Materials and Devices Bølgeledere, fiberoptikk og lasere. Dekker tildels Elektrooptikk og lasere, tildels Elektronfysikk.
NE 450L 0.25 3 Nanoprobing and Lithography Laboratory AFM-lab: 4 oppgaver i løpet av semesteret som behandler atomkraftmikroskopi. Ingen utvekslingsstudenter har hittil tatt denne labben, så det er lurt å kontakte labansvarlig i god tid før semesterstart for å få formaliteter i orden (forkunnskapskrav (godkjenning), adgang, sikkerhetsklarering etc). Labbene starter allerede første undervisningsuke, så formaliteter må være på plass før det.
NE 451 0.5 6 Simulation Methods in Nanotechnology Engineering Grunnleggende om simulering med fokus på nanonivå, dvs. semiavansert statterm. Molecular Dynamics og Monte Carlo-simuleringer. Mye mer fokus på fysikken/stattermen enn i Numfys. Behandler både Langrange og Hamiltons formuleringer av klassisk mekanikk, og bruken av disse for å produsere modeller som kan simuleres.
NE 461 0.5 6 Micro and Nanoinstruments MEMS, NEMS.
NE 471 0.5 6 Physics, Technology and Applications of Nanoelectronics Ladningstransport, nanorørelektronikk, enmolekyltransistor, resonanstunneldiode. Dekker gamle Nanoelektronikk.
PHYS 334 0.5 6 Quantum Physics 2 Midt mellom Kvante intro og Kvante 1. Passer godt etter Fysikk 2.
PHYS 434 0.5 6 Quantum Physics 3 Starter litt uti Kvante 1 og dekker deler av Kvante 2. Bør gå fint å ta etter Kvante intro om man leser seg opp på Dirac-notasjon og leser litt i Hemmer eller Griffiths om tidsuavhengig pertubasjonsteori.

Eksempler på fag som kan tas i vintertrimesteret for Nanoelektro:

Fagkode Credits ECTS-ekv. Fagnavn Beskrivelse
NE 452 0.5 6 Special Topics in Nanoscale Simulations Tilbudt første gang i 2014. Skulle egentlig handlet om molekylærmodellering med fokus på myke/organiske materialer, men handlet i 2014 i stedet om harde/krystalline materialer. Hovedfokus på Isingmodellen.
NE 479 0.5 6 Special Topics in Nanoelectronics: Organic Electronics OLEDs og andre organiske halvlederkomponenter
NE 479 0.5 6 Special Topics in Nanoelectronics: Microfluidics and Nanobiotechnology BioMEMS, mikrofluidikk, DNA engineering, molekylære motorer. Funker som en fortsettelse av Bionano med fokus på applikasjoner ("engineering") og interfacing mot elektroniske komponenter (detektorer osv).
ECE 730 T19 0.5 10 Special Topics in Solid State Devices: Magnetism and Spintronics Magnetisme og spintronikk. Dekker deler av Nanokomponenter.
PHYS 467 0.5 6 Introduction to Quantum Information Processing Hvordan virker kvantedatamaskiner, hvordan konstruere kvantedatamaskiner. Hva kan kvantedatamaskiner brukes til. Hovedfokus på matematikken bak kvantemekaniske beregninger. Krever solid kontroll med lineær algebra (men ikke mer enn det man bør ha lært i Matte 3). En mer grunnleggende utgave av FE8100 - Kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon (som undervises av Johannes Skaar ved NTNU).
STV 205 0.5 6 Cybernetics and Society K-emne
PHIL 258 0.5 6 Introduction to the Philosophy of Science K-emne: 1900-talls vitenskapsfilosofi. Starter med Kant, og behandler deretter logisk positivisme (Wienerkretsen: Schlick, Carnap, Neurath, ...), Goodman, Popper, Kuhn, Lakatos, Laudan, Feyerabend, feministisk vitenskapsfilosofi (Longino, Richardson), naturalisme (Quine), vitenskapelig realisme (Hacking, van Fraassen), forklaring (Hempel), sosiologisk vitenskapsteori og demokratisering av kunnskap. Tilbys for andreårs filosofistudenter og realfagsstudenter. Starter i praksis der Ex.phil. slutter, og går i dybden og bredden med fokus på de siste hundre årenes filosofi.
PHIL 271 0.5 6 Science and Society K-emne: Hvordan vitenskapens posisjon i samfunnet påvirker samfunnet og motsatt.

NB! Merk at ovenstående fagplan ikke inneholder noen fullgod erstatning for TFY4330 Nanoverktøy. NE 353 + NE 450L dekker deler, men mangler bl.a. TEM. I tillegg er forklaringsmodellene beregnet på folk som ikke har hatt faststoff ennå, så de er til tider i overkant forenklede. Fram til 2013 ble faget NANO 702 T6 Microscopy holdt i vintertrimesteret, men fra 2014 er det flyttet til vårtrimesteret (april-august). Dette betyr at det kan være lurt å planlegge for at man ikke får tatt en skikkelig erstatning Nanoverktøy i Waterloo. Det er foreløpig ukjent om NE 353 godkjennes som erstatning av NTNU.

Eksterne lenker

Referanser

<references />