TMT4285 - Hydrogenteknologi, brenselceller og solceller

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for materialteknologi
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen (100%)
  • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: 50% av øvinger og laboratorieøvingen kreves for adgang til eksamen


Om emnet

Hydrogenteknologi, brenselceller og solceller er et valgemne for retning nanomaterialer og undervises i 6. semester

Faglig innhold

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i termodynamikk og generell kjemi.

Pensumlitteratur

  • Fuel Cell Systems - Explained, 2. ed., James Larminie and Andrew Dicks, Wiley (2003), ISBN-0-470-84857-X.
  • Solar Electricity, ed. by Tomas Markvart, 2.ed., Wiley (2000), ISBN-0-471-98852-9 (ppc) eller ISBN-0-471-98853-7 (paper back).
  • Skriftlige regneøvinger, laboratorieøvinger og annet utdelt materiale er også eksamenspensum.

Erfaringer

Foreleser Svein Sunde hadde størsteparten av forelesningene, var god til å forklare faget og brukte en lettfattelig britisk-engelsk. Da var det åpen bok-eksamen, men den var ikke enkel.

NTNUs emnebeskrivelse

Solstråling. Halvledere. Elektrisk energi fra solceller, virkemåte og karakteristikker. Framstilling av silisium-solceller. Tapsprosesser og virkningsgrad. Dimensjonering og konstruksjon av solcelleanlegg. Framstilling og lagring av hydrogen. Vannelektrolyse. Elektrisk energi fra brenselceller. Termodynamiske og kinetiske beregninger for elektrolyseceller og brenselceller. Sikkerhet og håndtering av hydrogen. Solceller og hydrogen som energibærer i stasjonære og mobile systemer. Økonomiske og energimessige aspekter ved introduksjon og bruk av energisystemer basert på fornybare ressurser og hydrogenteknologi.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter