TKP4115 - Overflate- og kolloidkjemi

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for kjemisk prosessteknologi
  • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (100 %)
  • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: 8/10 øvinger må være godkjent.

Om emnet

Overflate- og kolloidkjemi er obligatorisk for retning nanomaterialer og undervises i 8. semester. Faget kan også tas i 6. og 4. semester.

Faglig innhold

Innføring i overflatekrefter og -fenomener, og i ulike kolloider (emulsjoner, suspensjoner m.m.). Dannelse, stabilitet, egenskaper og eksperimentelle målinger av ulike systemer.

Anbefalte forkunnskaper

  • Innsikt og generell kunnskap i kjemi og fysikk.
  • Fordel å ha stat.term. tidligere eller samtidig, mye overlapp men annet fokus og framstilling.

NTNUs emnebeskrivelse

Emnet gir en oversikt over ulike kolloidale system (suspensjoner, emulsjoner, selvorganiserende system) og deres karakteristiske egenskaper. Videre gis det en innføring i grenseflatesfenomen (overflatespenning, fukting, adsorpsjon, det elektriske dobbeltlaget) og inter-molekylære (van der Waals) krefter som har betydning for stabiliteten til kolloidale system. Grunnleggende prinsipper for eksperimentelle metoder for å måle de ulike fenomenene blir gjennomgått. Det gis eksempler på den praktiske betydningen av kolloidale system i dagligliv og industrielle prosesser, og en enkel datamodell blir utviklet. Øvingene som hører til emnet består av regne- og teorioppgaver knyttet til prinsipper og teorier i forelesningsdelen.

Øvinger

Våren 2016 ble det gitt ni øvinger. Man måtte ha fem gokjent for å få gå opp til eksamen.

Pensumlitteratur

Principles of Colloid and Surface Chemistry, Third Edition, P.C.Hiemenz og R.Rajagopalan. Utlevert materiale.

SI Chemical Data er lov på eksamen, men det har ikke vært noen eksamensoppgaver hvor den har vært nødvendig. Kanskje for å konvertere mellom enhetene.

Erfaringer

  • Man har sett mye av pensum før, særlig fra TFY4335 - Bionanovitenskap. Faglærer legger ikke vekt på utledninger, så faget fremstår som ganske overkommelig.
  • Ettersom øvingene baserer seg mye på å plugge tall inn i formler kan det være lurt å printe ut formelarket fra tidligere eksamen og bruke det som referanse.
  • Det er ikke LF på definisjonsoppgavene på eksamen, så det hadde vært greit å lage en oversikt over de viktigste begrepene her på nanowiki.

Lenker

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter

NTNUs sider om emnet