TKJ4102 - Organisk kjemi, grunnkurs

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

 • Institutt: Institutt for kjemi
 • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (100%)
 • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Molekylbyggesett tillat. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
 • Øvingsopplegg: Obligatorisk oppmøte på øvingstimer uten innlevering samt semesterprøve (H2014).

Om emnet

Emnet er obligatorisk i 5. semester for retningene bionanoteknologi og nanoteknologi for materialer, energi og miljø.

Faglig innhold

Emnet er et grunnleggende teoretisk innføringskurs i organisk kjemi som gir godt basisgrunnlag for videregående emner innen organisk kjemi og organisk syntese.

Kurset inneholder:

 • Grunnleggende begreper som struktur, nomenklatur, fysikalske egenskaper, stereokjemi og struktur vs reaktivitet.
 • Reaksjonsmekanismer: SN1-, SN2-, E1- og E2-reaksjoner. Dannelse av alkener gjennom bestemte addisjons- og eliminasjonsreaksjoner.
 • Alkaner og sykloalkaner: konformasjoner og cis-trans stereoisomeri. Alkoholer og alkylhalider
 • Energidiagrammer for flertrinnsreaksjoner, karbokationer og omleiringer, halogenering av alkaner.
 • Absolutt og relativ konfigurasjon, R/S nomenklatur av kirale C-atomer, optisk aktivitet (spesifikk rotasjon), enantiomere, diastereomere, mesoforbindelse, presentasjon av strukturer i rommet, stereokjemi i kjemiske reaksjoner.
 • Konjugerte diener og Diels-Alder-reaksjoner.
 • Grignard-reagenser og reaksjoner med dem, alkyllitium (organometalliske forbindelser).
 • Fremstilling og reaksjoner med alkoholer og epoxider.
 • Struktur og reaktivitet til aldehyder og ketoner. Reaksjoner med aldoler, enolater, iminer, acetaler.
 • Fremstilling og reaksjoner med karboksylsyrer.
 • Claisen og Dieckmann esterkondensasjon.
 • Kunne tolke enkle proton NMR spektra.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende TMT4115 Generell kjemi 1/ KJ1000 Generell kjemi. En viss mengde kunnskaper om orbitalteori er også å anbefale, men denne kan tilegnes underveis i kurset.

Pensumlitteratur

 • Læreboka Organic chemistry international edition (av Solomons, Snyder og Fryhle)

Lenker

Læringsressurser

 • Det er mange kilder ute på nettet for ekstra informasjon som kan være hjelpsomt for bedre reaksjonsforståelse. En av disse tilbyr en interaktiv nettside hvor man blir tatt igjennom mange reaksjoner steg for steg.

Emnerapporter

NTNUs sider om emnet

Emnet har ingen egen hjemmeside og bruker itsLearning.