TFE4235 - Biomedisinsk optikk

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen 80 %, øvinger 20 %.
  • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: Øvinger

Om emnet

Faget er et valgbart emne i 8. semester.

Faglig innhold

Optisk karakterisering av biologisk vev.

Anbefalte forkunnskaper

TFE4120 Elektromagnetisme og TFE4130 Bølgeforplantning eller tilsvarende kunnskap innenfor elektromagnetisme og elektromagnetiske bølger er en fordel, men ikke obligatorisk.

Pensumlitteratur

Lihong V. Wang, Hsin-i Wu, Biomedical Optics: Principles and Imaging. Forelesningsnotater, artikler og øvinger. Boka kan bli byttet. Endelig kursmateriell vil oppgis ved undervisningsstart.

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

Generell gjennomgang av det teoretiske grunnlaget for biomedisinsk optikk. Beskrivelse av fysiske fenomener som spredning, absorpsjon, fluorescence og polarisasjon og hvordan disse egenskapene kan utnyttes innenfor biomedisinsk optikk. Optisk modellering av fotontransport i turbide medier ved hjelp av diffusjonsteori og Monte Carlo-metoder vil bli diskutert. Gjennomgang av aktuelle eksperimentelle teknikker innenfor optisk diagnostikk og avbildning. Denne delen av kurset vil knyttes opp mot relevant forskning innenfor feltet, og vil inkludere teknikker som for eksempel hyperspektral avbildning.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter