TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

 • Institutt: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Vurderingsform: skriftlig eksamen
 • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Man kan ta med enten Absolute C++ (W. Savitch) eller C++ Pocket Reference (K. Loudon).
 • Øvingsopplegg: Programmeringsøvinger som vises til stud. ass. på datasal.


Om emnet

Faglig innhold

TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering er det første programmeringsfaget man møter etter ITGK. De fleste linjer har faget i første eller andre årstrinn, men for nanostudentenes del er faget plassert som et valgfag i tredje årstrinn. Programmeringsspråket som brukes i emnet er C++. På eksamen kreves det kode skrevet i C++, og mange av temaene som behandles i faget, slik som pekere, templateklasser og STL er relativt særegne for C/C++, så det er ikke mulig å benytte andre programmeringsspråk, heller ikke på øvinger.

Emner som tas opp i faget:

 • Programmeringsspråk og datamaskiner
 • Problemløsnings- og programmeringsmetodikk
 • Variabler, datatyper og datastrukturer
 • Kontrollstrukturer
 • Prosedyrer, funksjoner, parameteroverføring
 • Filer og filbehandling, innlesing / utskrift
 • Rekursjon
 • Minneallokering
 • Pekere og dynamiske variable, lenkede lister, binære trær
 • Objekter og klasser, arv og innkapsling, metodekall, overstyring
 • Funksjons- og klassebiblioteker (STL)

Anbefalte forkunnskaper

Du trenger forkunnskaper tilsvarende IT Grunnkurs, altså grunnleggende programmeringsferdigheter og kunnskap om hvordan en datamaskin fungerer. Det er også anbefalt å være interessert i programmering.

Erfaringer

Dette er et nyttig verktøyfag der man lærer programmeringsteknikker som kan komme godt med senere i livet, særlig for teknologer (C++ er blant annet nyttig til fysiske simuleringer og annen tallknusing). Siden de eneste forkunnskapene som kreves er IT Grunnkurs, er det derfor mange programmeringsinteresserte førsteklassinger som tar emnet i andre semester (et relativt rolig semester, med det rimelig overkommelige Exphil og Kjemi, der mye av pensum er kjent for de som hadde kjemi på videregående).

Programmeringsøvingene er noe omfattende og arbeidskrevende, men så lenge man gjør disse trenger man ikke å gjøre så mye mer arbeid i semesteret.

NTNUs emnebeskrivelse

Grunnleggende og praktisk orientert programmering med programmeringsspråket C++. Emnet dekker alle deler av programmeringsspråket samt utvalgte deler av standardbiblioteket. Gjennom øvingene får studentene omfattende erfaring i konstruksjon, feilfinning og testing av programvare.

Lenker

Læringsressurser

 • cplusplus.com: Alt du trenger å vite om C++ er dokumentert her med fungerende eksempler.

Emnerapporter og referansegrupperapporter

NTNUs sider om emnet