MOL3018 - Medisinsk toksikologi

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen (100%)
  • Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg:


Om emnet

Tidligere TOKS3001. Medisinsk toksikologi er et valgfag for bionanoteknologi som undervises både høst- og vårsemesteret.

Faglig innhold

Anbefalte forkunnskaper

  • Avlagt eksamen i eller følger undervisning i følgende emner: BI1001 og BI1004, eller TBT4100 og TBT4105 eller tilsvarende.
  • Generelle kunnskaper i fysiologi, kjemi, biokjemi og matematikk

Pensumlitteratur

Introduksjonsbok: Casarett & Doull´s ESSENTIALS OF TOXICOLOGY. Utleverte notater. Forelesningsnotater.

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i generelle toksikokinetiske modeller. Lever, nyre, lunge, immun-, og nervesystemet vil bli gjennomgått som målorgan for toksisk kjemisk påvirkning. Enkelte stoffgrupper og stoffmisbruk vil også bli gjennomgått. Stor vekt vil bli lagt på metoder for evaluering av helserisiko for menneske etter ytre påvirkninger/eksponering av kreftfremkallende og ikke-kreftfremkallende kjemiske produkter.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter