Prosjektoppgave

Fra NanoWiki

Gå til: navigasjon, søk

I 9. semester (dvs. høst i 5. klasse etter vanlig studieprogresjon) skal alle studenter gjennomføre en prosjektoppgave verdt 15 studiepoeng. Venligvis er oppgavene praktiske (i motsetning til teoretiske oppgaver eller literaturstudier). På slutten av semesteret skriver man en rapport som legges til grunnlag for sensur av hele oppgaven.

Prosjektet kan enten gjøres ved et institutt på NTNU eller eksternt ved andre institusjoner (dette gjelder også masteren i 10. semester). Eksempler på institutter som nanostudenter har skrevet prosjekt hos er IFY, IMT og IVT. Av eksterne institusjoner kan IFE og Radiumhospitalet nevnes.

Emner fra prosjektoppgaven videreføres ofte i masteroppgaven.

Innhold

Rapporter

Under følger rapporter skrevet av studenter på innen de forskjellige fordypningsretningene på nano. Disse kan være nyttige å kikke på før man begynner å skrive sin egen oppgave, og også underveis i prosessen.


Vår 2016

Bio

Elektro

Materialer

Høst 2015

Bio

Elektro

Materialer

Høst 2014

Elektro

Høst 2010

Bio

Elektro

Materialer

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy