TU Delft

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

Fakta

  • Land: Nederland
  • Beliggenhet: Delft
  • Studenter: 14300
  • Nettsted: TU Delft

TU Delft (Technische Universiteit Delft) ligger i byen Delft i Nederland. Som navnet tilsier har de hovedfokus på tekniske fag, deriblant nanoteknologi.

Hvordan søke

Siden TU Delft har Erasmusavtale med NTNU kan man søke på vanlig måte via NTNU. Søknadsfristen for høstsemesteret 2009 er 1. mars. Gå til Internasjonal Seksjon for mer informasjon om søknadsprosedyrer.

Hva koster det

Som for alle andre Erasmussteder betaler man kun det samme som på NTNU. I tillegg får man vanlig støtte fra Lånekassen, pluss NTNU-stipend på minimum 10000 kroner for et helt år. Se NTNU sine sider for mer informasjon.

Fagtilbud

Delft har et eget masterprogram i bionanoteknologi. Delft er kjent for å være gode på bioteknologi, og tilbyr en rekke fag innen emnet. Mesteparten av fagene på masternivå går på engelsk. Det er vanlig at utvekslingsstudenter får plukke ut emner fra masterprogrammene selv om vi ikke kan vise til en bachelorgrad, så det burde ikke være noe problem å finne relevante emner. En emneoversikt er tilgjengelig her.

Det kan også være relevant å se på master of material science and engineering selv om mange av kursene her virker litt for makro.

Erfaringer

Emnene gir normalt 4-6 ECTS (1 ECTS = 1 studiepoeng) per stykk, noe som gjør at vi må ta ganske mange flere emner for å oppfylle Lånekassens krav om 60 studiepoeng pr år. Marin Teknikk ved NTNU har et formelt samarbeid med Delft om utveksling, og rapporter fra dem som har vært der sier at studiebelastningen er mye høyere enn ved NTNU.

Siden fagene er mindre har det også vært rapporter om mindre dybde i disse fagene enn det som forventes ved NTNU. Eksamensoppsettet ser ut til å være annerledes, der "vanlig" eksamen slik det er på NTNU erstattes av vurdering på innlevering i løpet av eller ved slutten av emnet.

Boligtjenesten i Delft (tilsvarende SiT) blir negativt omtalt, med dårlig boligkvalitet til høy pris. Det er også mye press på boliger tidlig i semestrene. Derfor kan privat anskaffelse være å anbefale.

TU Delft deler semesteret opp i 4 kvadranter: p1, p2, p3 og p4. For oversikt over hvilken datoer disse periodene innebefatter seg se Delft Academic Calendar 2009-2010. p1 er frem til første eksamensperiode, etc. I mindre emner kan undervisninga fordele seg kun på én kvadrant, mens større emner kan fordele seg på to, tre eller fire.

Nyttige linker

Erasmus NTNU Erasmus, info Utveksling i EU-land