TMT4320 - Nanomaterialer

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

 • Institutt: Institutt for materialteknologi
 • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (100 %)
 • Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
 • Øvingsopplegg: 6/12 øvinger må være godkjent

Om emnet

Emnet er obligatorisk og er med i fagplanen for 5. semester.

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i nanomaterialers egenskaper, metoder for å lage nanomaterialer, karakteriseringsteknikker og anvendelser av nanomaterialer.

Kurset inneholder (per høsten 2016):

 • effekter som oppstår når materialer blir små
 • fullerener og karbonnanorørs egenskaper
 • hydrotermisk syntese
 • sol-gel-syntese
 • "dip pen"-nanolitografi
 • nanoimprint-litografi, myklitografi og beslekta teknikker
 • kjemisk gassfasedeponering og molekylærstråleepitaksi
 • sputtering og fordamping av materialer
 • sintering
 • VLS-vekst
 • templat-assistert syntese
 • syntese av fullerener og karbonnanorør
 • karakteriseringsteknikkene SEM, TEM, AFM, XPS, XRD, spektrofotometri og overflateplasmonresonans.
 • anvendelser retta mot bruk i brenselsceller, vannfiltrering og biosensorer.

Se også Faglige notater: TMT4320 (utdatert).

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende emner innen kjemi, materialteknologi eller faststoffysikk.

Pensumlitteratur

Annonseres ved semesterstart.

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende kjemiske og fysiske prinsipper for å lage uorganiske nanomaterialer, samt grunnleggende prinsipper for størrelseseffekter til nanomaterialer. Det vil også bli en enkel gjennomgang av ulike metoder brukt for å produsere og karakterisere ulike typer nanostrukturer. Emnet forutsetter basiskunnskaper i kjemi, fysikk og materialteknologi. Emnet skal gi grunnlag for videre undervisning i TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter