TMT4245 - Funksjonelle materialer

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for materialteknologi
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen (75%), prosjektarbeid (25%)
  • Hjelpemiddelkode: D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: Prosjektoppgave, øvinger (frivillige)


Om emnet

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i funksjonelle materialer og knytt de fysiske og kjemiske egenskaper til materialenes struktur. Det vil bli gitt en oversikt over teknologiske anvendelser basert på elektroniske, magnetiske, optiske, dielektriske, ioneledende og katalytiske egenskaper eller en kombinasjon av disse.

Faste stoffers krystallstruktur, fasetransformasjoner, sammenhengen mellom krystallstruktur og funksjonelle egenskaper. Materialsyntese og prosessering av funksjonelle materialer. Anvendelse av halvledere i elektronikk, optikk og fotovoltaiske celler. Ioneledende materialer i batteri, sensorer og brenselceller. Materialer for energiteknologi. Anvendelse av magnetiske, dielektriske, elektroniske og optiske materialer. Ferro- og piezoelektriske materialer.

Anbefalte forkunnskaper

Uorganisk kjemi/Materialkjemi, Materialteknologi, Faste stoffers fysikk eller liknende.

Pensumlitteratur

Oppgis ved kursstart.

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

Emnet skal gi en innføring i fundamentale sammenhenger mellom kjemisk sammensetning, krystallstruktur og funksjonelle egenskaper for uorganiske materialer. Med funksjonelle egenskaper menes alle ikke-mekaniske egenskaper, eksempelvis elektrisk og termisk ledningsevne. Emnet forutsetter basiskunnskaper i kjemi, fysikk og materialteknologi. Emnet skal danne grunnlag for prosjektarbeid og hovedoppgaver hvor uorganiske materialers funksjonelle egenskaper er sentrale i problemstillingen.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter