TMT4110 - Kjemi

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

 • Institutt: IMT
 • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (100 %).
 • Hjelpemiddelkode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
 • Øvingsopplegg: Ukentlige skriftlige øvinger (8/12). For å kunne gå opp til eksamen må også de åtte obligatoriske laboppgavene være godkjent og minst én av to semesterprøver bestått.

Om faget

Emnet er obligatorisk (med mindre man får fullstendig studiepoengreduksjon med andre emner) og er med i fagplanen for 2. semester.

Faglig innhold

Kjemi (TMT4110) er ment som en innføring i grunnleggende kjemi. Faget tar for seg følgende tema:

 • Grunnleggende støkiometri, gasslovene, kjemiske likevekter, ionelikevekter i vannløsning.
 • Syre-base- og redokslikevekter.
 • Grunnleggende kjemisk termodynamikk, energi, entropi, entalpi, fri energi.
 • Beregninger av likevekter fra termodynamiske data.
 • Elektrolyse, galvaniske celler, batterier og brenselceller, korrosjon av metaller.
 • Kjemisk bindingsteori.
 • Molekylgeometri, lewisstrukturer og VSEPR-teori.
 • Uorganisk kjemi: De viktigste uorganiske forbindelsene og deres egenskaper og reaksjoner.
 • Grunnleggende organisk kjemi og polymerkjemi.

Laboratorieøvingene gir fordypning i følgende tema:

 • Kjemiske prinsipper: Støkiometri, kjemisk likevekt, syrer og baser, reduksjon og oksidasjon.
 • Kvantitative metoder: Titrering
 • Instrumentelle metoder: pH-elektrode, redoks-elektrode.

Anbefalte forkunnskaper

Faget krever ikke kjemi fra videregående skole, men det er definitivt en fordel å ha vært borti faget tidligere. Det går fort i svingene for de uinnvidde, men det er overkommelig. Det er mulig å ta forkurs i kjemi uka før semesterstart i regi av NTNU.

Pensumlitteratur

 • Chemical Principles, Steven S. Zumdahl, 6th edition Houghton Mifflin, 2009 (Eventuelt eldre eller nyere utgave)
 • SI Chemical Data, Aylward and Findlay, 7th edition Wiley, 2013 (Eventuelt 6. ed.)
 • TMT4110/TMT4115 Laboratoriekurs i generell kjemi, Tapir Akademisk Forlag, Kompendieforlaget, 4. utgave.

Erfaringer

For en som har hatt kjemi på videregående introduserer faget få veldig nye konsepter, men det kan allikevel være lurt å jobbe med faget, ettersom de nye konseptene, spesielt i termodynamikken, er ganske essensielle. Har man ikke hatt kjemi fra før, kan faget være tungt, så det anbefales å følge det opp.

NTNUs emnebeskrivelse

Kort repetisjon av grunnleggende kjemiske begreper. Støkiometri, gasslovene, kjemiske likevekter, ionelikevekter i vannløsning. Syre-base og redoks-likevekter. Grunnleggende kjemisk termodynamikk, energi, entropi, entalpi, fri energi. Beregninger av likevekter fra termodynamiske data. Elektrokjemi: Elektrolyse, galvaniske celler, batterier og brenselceller, korrosjon av metaller. Kjemisk bindingsteori. Uorganisk kjemi: De viktigste uorganiske forbindelsene og deres egenskaper og reaksjoner. Grunnleggende organisk kjemi og polymerkjemi. Laboratorieøvingene gir fordypning i følgende tema: Kjemiske prinsipper: Støkiometri, kjemisk likevekt, syrer og baser, reduksjon og oksidasjon. Kvantitative metoder: Titrering, instrumentelle metoder: pH-elektrode, redoks-elektrode.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter