TMA4240 - Statistikk

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

 • Institutt: Institutt for matematiske fag.
 • Vurderingsform: Skriftlig eksamen.
 • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
 • Øvingsopplegg: Ukentlige skriftlige øvinger. To av øvingene bruker MATLAB, og minst en av disse må være godkjent.


Om emnet

TMA4245 Statistikk tas normalt i tredje semester. På eksamen i TMA4245 Statistikk er det lov å ha med seg et selvskrevet stemplet gult A5-ark med alt det du føler du kan få bruk for av formler og notater på eksamen. Disse finnes i et stativ på veggen i 7. etasje i sentralbygg 2. Faget undervises både høst og vår.

Faglig innhold

Kurset inneholder:

 • Deskriptiv statistikk.
 • Sannsynlighet for hendelser og stokastiske variabler.
 • Uavhengige og avhengige stokastiske variabler.
 • Betinget og ubetinget sannsynlighet.
 • Diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
 • Parameterestimering, intervallestimering og hypotesetesting for et- og to-utvalgsdata.
 • Enkel lineær regresjon.
 • Ekstremvariabler.

Anbefalte forkunnskaper

Du trenger Matematikk 1 og Matematikk 2 (for grunnleggende matematikk-kunnskaper) og IT Grunnkurs (to av øvingene, hvorav en må være godkjent, bruker MATLAB), eller tilsvarende kunnskaper.

NTNUs emnebeskrivelse

Deskriptiv statistikk. Sannsynlighet for hendelser og stokastiske variabler. Uavhengige og avhengige stokastiske variabler. Betinget sannsynlighet. En- og flerdimensjonale sannsynlighetsfordelinger. De viktigste klasser av endimensjonale sannsynlighetsfordelinger. Ekstremvariabler. Parameterestimering, intervallestimering og hypotesetesting for et- og to-utvalgsdata. Enkel lineær regresjon.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter

Eksterne linker