TMA4100 - Matematikk 1

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

 • Institutt: Institutt for matematiske fag
 • Vurderingsform: Mappevurdering, skriftlig eksamen 80%, semesterprøve 20%
 • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
 • Øvingsopplegg: Ukentlige Maple TA-tester, månedlige innleveringer, semesterprøve

Om emnet

Faglig innhold

Matematikk 1 er det første matematikkemnet på sivilingeniørstudiet, og er felles for samtlige sivilingeniørlinjer. Emnet er med i fagplanen for første semester, og er obligatorisk. Matte 1 (som det også blir kalt) er en naturlig utvidelse av matematikken fra 3. klasse på videregående.

Kurset inneholder:

 • Grenser, kontinuitet, derivasjon og integrasjon av funksjoner av én variabel.
 • Sekantsetningen (middelverditeoremet), maksima og minima, relaterte vekstrater
 • L'Hôpitals regel
 • Numeriske metoder: Newtons metode, Eulers metode, integrasjonsmetoder og numerisk integrasjon.
 • Volum, buelengde, areal av rotasjonsflater og tyngdepunkt.
 • Følger, rekker og potensrekker. Taylorrekker, Taylors formel.
 • Differensiallikninger: Førsteordens separable og lineære differensialligninger.
 • Eksempler på matematisk modellering.

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk R2 eller 3MX fra videregående, eller tilsvarende.


Lenker

Læringsressurser

 • Fra høsten 2013 benytter kurset boka Calculus, eighth edition (Adams og Essex).
 • Av digitale læringsressurser på hjemmesiden, finnes det videoforelesninger og pencasts som viser relevante eksempler. Disse kan du finne her.
 • På hjemmesiden finnes det anbefalte oppgaver for det aktuelle året.
 • Tidligere eksamensoppgaver med tilhørende løsningsforslag.
 • Programmet Maple, som bl.a. kan brukes til å løse oppgaver og for å få en videre forståelse av pensum. Maple kan lastes ned fra Innsida, men skal også finnes på alle datasalene på Gløshaugen. Mer informasjon finner du her.
 • Khan Academy er en nettbasert læringsportal med mange nyttige pencasts og videoer som inneholder emnets pensum.

Emnerapporter


NTNUs sider om emnet