TKP4155 - Reaksjonskinetikk og katalyse

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for kjemisk prosessteknologi
  • Vurderingsform:: Skriftlig/muntlig eksamen (80 %) og arbeider (20 %).
  • Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: 2 øvingstimer i uka


Om emnet

Faglig innhold

Anbefalte forkunnskaper

Emne TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk eller tilsvarende kunnskaper.

Pensumlitteratur

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

Betydningen av katalyse som nøkkelteknologi i kjemisk og petrokjemisk industri, ved energiproduksjon og i miljøteknologi. Defininsjon av katalyse, elementær-reaksjoner, kjedereaksjoner og katalytiske sekvenser. Framstilling og karakterisering av heterogene katalysatorer. Adsorpsjon, desorpsjon, overflateareal og porøsitet. Moderne teorier for overflater og overflatereaksjoner. Partikkelintern og partikkelekstern masse og varmetransport, betydningen av diffusjon på reaksjonskinetikken. Flerfunksjonell katalyse. Overgangsmetallkomplekser som katalysatorer. Ziegler-Natta og single site polymerisasjons-katalysatorer.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter