TIØ4300 - Miljøkunnskap, økosystemer og bærekraft

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt:
  • Vurderingsform::
  • Hjelpemiddelkode:
  • Øvingsopplegg:


Om emnet

Økologi, økosystemenes struktur og funksjon, energi- og stoffomsetning, produksjon, globale biokjemiske kretsløp. Terrestrisk og akvatisk økologi og oversikt over biomer. Arter, populasjonsøkologi og biologisk mangfold. Virkninger og miljørisiko ved menneskelige inngrep i økosystemene (økosystemtjenester, arealbruk, høsting/fangst, klimaendringer, forurensning, miljøgifter, forsurning, spredning av arter, organismer og genmodifiserte organismer). Oversikt over nasjonal og global miljøinstitusjoner, miljøvernpolitikk, miljøstatus, miljø- og bærekraftsrapportering (indekser) som oppfølging av miljøvernpolitikken basert bl a på UNEP GEO5, EPI 2010, IPCC, Millennium Ecosystem Assessment, TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity,Norsk Rødliste 2010, Naturindeks og Naturtyper i Norge

Faglig innhold

Anbefalte forkunnskaper

NTNUs emnebeskrivelse

Lenker

NTNUs sider om emnet

NTNUs fagbeskrivelse.

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter