TIØ4295 - Bedriftsøkonomi

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt:
  • Vurderingsform::
  • Hjelpemiddelkode:
  • Øvingsopplegg:


Om emnet

Innholdet skal dekke grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og modeller for bedriftsøkonomiske beslutninger. Faget starter med økonomistyringsfunksjonens rolle og plass i bedriften. Deretter behandles behandles kostnads- og inntektsteori, tilpasninger under ulike markedsformer, budsjettering og analyse av driftsregnskapet, enkle investeringskalkyler, kostnads-, resultat- og volumanalyse, Produktoptimalisering under restriksjoner og lønnsomhetsmåling, Analyse av finansregnskapet. Det legges vekt på anvendelser av metode/teori gjennom relevante øvinger/datasett og mye bruk av Excel.

Faglig innhold

Anbefalte forkunnskaper

NTNUs emnebeskrivelse

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Flashcards (laga haust 2015)

Emnerapporter og referansegrupperrapporter