TIØ4258 - Teknologiledelse

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen (60 %) og to arbeider som hver teller 20 %
  • Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: To øvingstimer i uka

Om emnet

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

NTNUs emnebeskrivelse

Emnet gir studentene en mulighet til å gjenkjenne viktige problemstillinger innenfor etablering, utvikling og drift av virksomheter og organisasjoner. Herunder inngår spesifikt a) organisasjonsforståelse inkludert endrings- og utviklingsprosesser, b) økonomiforståelse inkludert grunnleggende forståelse av regnskap, investeringer og økonomisk styring samt c) forståelse av problemstillinger rundt innovasjon og entreprenørskap, inkludert mulighetstesting, forretningsutvikling og teknologibasert nyskaping.

Kurset skal gi en introduksjon til fagfeltene organisasjon, økonomi og jus. Videre skal studentene gis en forståelse av sentrale problemstillinger knyttet til teknologibasert nyskapning. Gjennom arbeid med case skal studentene også trenes i å se sammenheng mellom fagfeltene og utvikle evne til kommunikasjon og problemløsning

Lenker

Læringsressursar

Flashcards (laga vår 2015)

NTNUs sider om emnet

Emnerapporter og referansegrupperrapporter