TIØ4201 - Risikohåndtering

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt:
  • Vurderingsform::
  • Hjelpemiddelkode:
  • Øvingsopplegg:


Om emnet

Emnet integrerer den oppsamlede faglitteratur fra teknologiske fag og samfunnsfag om risikospørsmål i et balansert rammeverk for risikohåndtering. Rammeverket er generisk, og kan benyttes på alle typer risiko og tapsforebyggelse. Innholdet i øvingsopplegget tilpasses konkret de risikoforhold som relevante for studentenes studietilhørighet (bygg og miljø-, produksjonsteknikk, IKT, osv.). Hovedelementene i emnet er:

  • Risikoidentifikasjon.
  • Risikobedømmelse, - en oversikt; faget går ikke dypt inn i risiko- og sårbarhetsanalystiske metoder og verktøy.
  • Risikoevaluering.
  • Risikostyring, bundet sammen gjennom:
  • Risikokommunikasjon.

Et hovedtema er risikobegrepet sett i forhold til risikoforståelse, risikokommunikasjon, beslutningsdilemmaer, etikk og akseptkriterier. En annen del omhandler samfunnets og markedets rammebetingelser og ulike reguleringsregimer, samt organisasjonsmessig kapasitet for risikohåndtering. Videre belyser emnet spesielt håndtering av emergerende risiko i dynamiske, komplekse sosio-tekniske systemer gjennom en ”resilience engineering” tilnærming.

Faglig innhold

Anbefalte forkunnskaper

NTNUs emnebeskrivelse

Lenker

NTNUs sider om emnet

NTNUs fagbeskrivelse.

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter