TFY4350 - Nanoteknologi, introduksjon

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for fysikk
  • Vurderingsform:: Eksamen
  • Hjelpemiddelkode:
  • Øvingsopplegg: Ja


Om emnet

TFY4350, kalt nano intro, er ex. fac til sivilingeniørstudiet i nanoteknologi og undervises i første semester for studenter på MTNANO. Faget tar over for TFE4220 fra og med høsten 2016.

Faglig innhold

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Pensumlitteratur

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

Undervisningen omfatter en analyse av problemstillinger som har anvendelse innen forskjellige områder som nanomaterialer, bionanoteknologi, nanoelektronikk. Det vil bli lagt vekt på å identifisere felles teknologier av betydning for å forstå mulighetene ved nanoteknologi. Videre vil en innføring i HMS og etiske spørsmål knyttet til nanoteknologi bli diskutert.

Lenker

NTNUs sider om emnet

NTNUs emneside

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter