TFY4265 - Biofysiske mikroteknikker

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: IFY
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen (80 %) og arbeider (20 %)
  • Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: 3 øvingstimer i uka, obligatorisk laboratorieoppgaver og rapport


Om emnet

Faglig innhold

Innføring i teknikker for preparering, manipulering og avbildning av biologiske makromolekyler og celler. Anbefalt emne i 7. semester for bionanoteknologi-retningen.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper i cellebiologi. Grunnleggende fysikk på universitetsnivå.

Pensumlitteratur

Ulike skriftlige kilder

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

Emnet gir en grundig innføring i virkeprinsippet til et utvalg måleinstrument som er viktige for studier av biologiske makromolekyler, celler og andre myke materialer. Kurset har som målsetting å gi en forståelse av virkeprinsippet til og oppbygning av de essensielle komponentene måleutstyret består av samt en teoretisk og praktisk innføring i hvordan instrumentet opereres, inkludert kalibreringsprosedyrer og vedlikehold. For hvert instrument vil presentasjonen av måleutstyret og dets virkeprinsipp bli etterfulgt av eksempler på nylig publiserte forskningsdata av høy kvalitet oppnådd ved bruk av instrumentet.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter