TFY4260 - Cellebiologi og cellulær biofysikk

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

 • Institutt: Institutt for fysikk
 • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen (100 %)
 • Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
 • Øvingsopplegg: Laboratorieøvinger


Om emnet

Emnet er obligatorisk for retning bionano og tas i 6. semester.

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i cellestruktur, organeller, membraner, kommunikasjon, etc. Kvantitativ beskrivelse av prosesser som diffusjon, transport og membranpotensial. Også gjennomgang av teknikker som celledyrking og mikroskopering (se under). Ingen regneøvinger, obligatorisk lab med (begrenset) rapportskriving.

Seks obligatoriske laboratorieøvinger:

 • Elektronmikroskopilab: Demonstrasjonslab som viser bruk av TEM for å se på biologiske prøver, samt gjennomgang av prepareringsteknikker for disse.
 • Lysmikroskopilab: Optikklab som likner mye på første optics lab i nanoverktøy. Bruk av lysmikroskop til å undersøke epithelceller, ved forskjellige mikroskopinnstillinger.
 • Celledyrkinglab: Først en demonstrasjonslab der celledyrking blir demonstrert, deretter individuell lab der cellene telles ved gitte tidspunkt.
 • Fluorescencesmikroskopilab: Cellekjernen og aktinfilamentet merkes med spesielle fargestoffer, deretter avbildes disse i et CSLM mikroskop.
 • Cellemembraner
 • Cellekinetikk

Anbefalte forkunnskaper

Eksamen i emne TBT4102 Biokjemi 1, eller tilsvarende forkunnskaper

Pensumlitteratur

 • The world of the cell av Becker, Kleinsmith, Hardin, Bertoni.

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

Studenten skal ha kunnskap om cellers struktur og funksjon. Dette omfatter: cellemembranen og transport over cellemembranen, cellens organeller, kjernen, cytoskjelettet, intracellulær transport og sortering av molekyler, cellesyklus og celledeling, regulering av genekspresjon, cellesignalisering og intracellulær signaloverføring, celle-celle-kontakt, ekstracellulær matrix, og basiskunnskap innen rekombinant DNA teknologi og immunologi. Studenten skal ha kunnskap om noen sentrale eksperimentelle teknikker både den teoretiske bakgrunnen for teknikkene og praktisk bruk av dem. Cellebiologi er et fag i endring og studentene skal være i stand til å lese og forstå vitenskapelige artikler og oppdatere seg faglig innen cellebiologi. Studenten skal kunne nyttiggjøre seg kunnskapen for å drive god eksperimentell forskning der bruk av celler inngår som en sentral del. Studenten skal ha ferdigheter og beherske sentrale eksperimentelle teknikker, i første rekke lysmikroskopi.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter