TFY4185 - Måleteknikk

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for fysikk
  • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (50%) og arbeider (50%). Karakter: Bestått/ikke bestått
  • Hjelpemidler: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: Faget har frivillige øvinger. For å ta avsluttende eksamen må man fullføre lab.

Om emnet

Emnet er obligatorisk og med i fagplanen for 3. semester.

Faglig innhold

Elektroniske kretselementer:

  • Enkle passive kretser
  • Halvleder kretselementer
  • Aktive kretser, operasjonsforsterkere
  • Digitale kretser

Laboratorium i kretsteknikk:

  • Bygging og utprøving av et utvalg av elektroniske kretser
  • Datamaskinlaboratorium: Simulering av kretser med dataverktøy (PSpice)

Anbefalte forkunnskaper

Emner i fysikk, matematikk og IKT i de to første årskurs på studieprogrammet Fysikk og matematikk, eller tilsvarende kunnskaper. Man må ha grunnleggende kunnskaper innen fysikk og matematikk.

Men er dette sant? Tja. Å ha noen form for innsikt i Fourierrekker og Fouriertransformer var i hvert fall noe jeg (yasharh) følte var nyttig og ga et par a-ha-opplevelser når det kom til ting som filtere. Men det er ikke strengt nødvendig. Det er også praktisk å vite litt om hva kondensatorer og spoler er og åssen de fungerer fra før. Men det prates også litt om, så igjen: Ikke strengt nødvendig.

Pensumlitteratur

Electronics, A systems approach, Neil Storey, 5th edition, Pearson Education Limited, 2013, ISBN 978-0-273-77327-6.

Lenker

Læringsressurser

Emnerapporter

NTNUs sider om emnet