TFY4170 - Fysikk 2

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for fysikk
  • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (100%)
  • Hjelpemidler: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: Regneøvinger, 2/3 av øvingsoppgavene kreves godkjent for adgang til eksamen.

Om emnet

Emnet er obligatorisk og er med i fagplanen for 4. semester.

Faglig innhold

Emnet er et videregående kurs i fysikk, som skal gi studentene innsikt i bølgelære og kvantemekanikk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnene TFY4115 (evt. TFY4120 eller TFY4125) Fysikk, TMA4100 Matematikk 1, TMA4105 Matematikk 2 og TMA4115 Matematikk 3 eller tilsvarende kunnskaper.

Pensumlitteratur

Young and Freedman: University Physics, eller M. Mansfield and C. O'Sullivan: Understanding Physics.

NTNUs emnebeskrivelse

Bølger: Bølgefunksjon; kompleks notasjon; planbølger; kulebølger. Interferens og diffraksjon. Dopplereffekt. Bølgelikning. Mekaniske bølger, lydbølger. Lys. Dispersjon. Bølgefart og gruppefart. Bølgepakker. Fouriermetoder. Båndbredder. Kvantemekanikk: Eksperimentelt grunnlag. Bølger og partikler. Schrödingerlikningen. Bokspotensial. Harmonisk oscillator. Atomfysikk: Atomspektra. En-elektron-atom. Orbitaler. Mange-elektron-atom. Periodesystem for elementene. Materialfysikk: Molekyl og faste stoff. Elektronmodell av metall. Båndmodellen, isolator, halvleder og leder. Halvledermateriale. Dielektriske, optiske og magnetiske materialer. Superledere.

Lenker

Læringsressurser

Emnerapporter

NTNUs sider om emnet