TFE4240 - Nanoskala komponentteknologi

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for elektronikk og telekommunikasjon.
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen, 100 %.
  • Hjelpemiddelkode: D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: Studentseminar, regneøvinger.


Om emnet

TFE4240 Nanoskala komponentteknologi er et nytt fag våren 2014. Faget erstatter TFE4210 Nanoelektronikk og TFE4230 Nanofotonikk.

Faglig innhold

Forelesninger, regneøvinger, studentseminarer (obligatorisk), selvstudium. Muntlig presentasjon av gitt tema ved studentseminar er obligatorisk for å gå opp til skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Anbefalte forkunnskaper

Emne TFE4145 Elektronfysikk eller tilsvarende forkunnskaper, eller TFY4220 Faste stoffers fysikk.

Pensumlitteratur

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

Kurset vil fokusere på aktuelle trender innenfor nanoskala komponentteknologi med spesiell fokus funksjonelle elektroniske, fotoniske og magnetiske effekter i nanostrukturer. Faglig fokus er: en-elektrontransistor og en-elektronelektronikk, effekt av 1 og 2 dimensjoner for lys og ladningstransport, magnetoelektronikk og spintronikk, nanofotonikk og fotoniske komponenter basert på nanoskala materialer.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter