TFE4225 - MEMS-design

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt:
  • Vurderingsform::
  • Hjelpemiddelkode:
  • Øvingsopplegg:


Om emnet

Faglig innhold

Anbefalte forkunnskaper

Halvlederteknologi, Faste stoffers fysikk og et fysikkurs med mekanikk.

Erfaringer

Veldig bra fag, mye pensum å forberede seg i, noen øvinger kompliserte. Muntlig eksamen er på 40min og man kan bli testet i alt.

NTNUs emnebeskrivelse

En innføring i mikro- og nanofabrikasjon med fokus på silisium teknologi for framstilling av sensorer og aktuatorer. Grunnleggende mekanikk for konstruksjon av mikroelektromekaniske systemer (MEMS) vil behandles. Ulike sensor- og aktuatorprinsipper, slik som piezoresistivt, kapasitivt, termisk, piezoelektrisk og optisk prinsipp vil gjennomgås. Design og framstilling av ulike typer sensorer slik som trykksensorer, akselrometre, gyroskoper og gassensorer vil gjennomgås i detalj. I tillegg vil optiske, termiske, kjemiske og biologiske sensorer og aktuatorer og deres anvendeleser diskuteres.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter