TFE4220 - Nanoteknologi, introduksjon

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
  • Vurderingsform: Arbeider (godkjent/ikke godkjent)

Om faget

TFE4220 Nano Intro var ex. fac til sivilingeniørstudiet i nanoteknologi og undervises i første semester for studenter på MTNANO fram til 2016, da det ble bytta til TFY4350. Faget ga et lite innblikk i hva nanoteknologi er og hva det kan brukes til.

Faglig innhold

Nano Intro består av fire moduler i tillegg til en generell introduksjon. Modulene er nanobioteknologi, nanomaterialer for energi og miljø, nanoelektronikk og nanoetikk.

Pensumlitteratur

Det er ikke nødvendig å kjøpe noen lærebøker i dette emnet. NTNU anbefaler boka Introduction to Nanoscience & Nanotechnology av Hornyak, Dutta, Tibbals og Moore til faget. Boka er imidlertid overhodet ikke nødvendig for dette emnet. Likevel kjøper mange denne fordi den er et godt nanoteknologi-oppslagsverk og ser fin ut i bokhylla (den er imponerende stor og tung). Den kan også være nyttig som kilde til arbeidene som skal gjøres.

Erfaringer

Faget er relativt enkelt å bestå, og det blir ikke gitt karakterer, kun bestått/ikke bestått. For å få bestått, må man bestå arbeider i alle modulene.

NTNUs fagbeskrivelse

Undervisningen omfatter en analyse av problemstillinger som har anvendelse innen forskjellige områder som nanomaterialer, bionanoteknologi, nanoelektronikk. Det vil bli lagt vekt på å identifisere felles teknologier av betydning for å forstå mulighetene ved nanoteknologi. Videre vil en innføring i HMS og etiske spørsmål knyttet til nanoteknologi bli diskutert.

Lenker

Emnerapporter og referansegrupperapporter

NTNUs sider om emnet