TFE4215 - Faststoff-materialer og nanostrukturer

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

Fakta vår 2009

  • Foreleser: Hailong Zhou
  • Stud-ass:
  • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (80%), Semesterprøve (20%, kun positivt)
  • Eksamensdato: 20. mai
  • Pensum: "Introduction to Solid State Physics" , 8th edition, Charles Kittel

Øvingsopplegg vår 2009

  • 2/3 godkjent

Dette faget blir lagt ned f.o.m. 2009/2010 og byttes ut med TFY4220 - Faste stoffers fysikk.

Læringsmål

Emnet tar sikte på å gi studentene grunnleggende kunnskaper om faststoff-materialer med spesiell vekt på analyse av geometriske, elektroniske, optiske og magnetiske egenskaper. Med denne kunnskap skal forståelse av faste stoffers statiske og dynamiske egenskaper oppnås for videre anvendelse ved analyse av slike materialer i redusert dimensjonalitet.

Eksterne linker