TFE4177 - Halvlederfysikk med lab

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
  • Vurderingsform:
  • Hjelpemiddelkode:
  • Øvingsopplegg:

Om emnet

Emnet tar over for både TFE4180 - Halvleder komponent- og kretsteknologi og TFE4145 - Elektronfysikk og flyttes til 6. semester f.o.m. høsten 2016 som obligatorisk emne for alle retninger.

Faglig innhold

Emnet gir en detaljert innføring i de viktigste klasser av elektroniske halvlederkomponenter. Følgende tema behandles: p-n overganger, metall-halvleder kontakter, dioder, felteffekt transistor (MOSFET) og bipolar transistor. Emnet gir også en innføring i utvalgte deler av halvlederprosessering i renrom, som fotolitografi, etsing og metallisering.

Anbefalte forkunnskaper

Læringsressurser/pensumlitteratur

  • Quirk og Serda: Semiconductor Manufacturing Technology
  • B.G. Streetman and Sanjay Banerjee: Solid State Electronic Devices

Lenker

Emnerapporter

NTNUs sider om emnet