TFE4160 - Elektrooptikk og lasere

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
  • Vurderingsform: Skriftlig eksamen.
  • Hjelpemiddelkode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.:
  • Øvingsopplegg:

Om emnet

Emnet var valgfag for retningene nanoteknologi for materialer, energi og miljø og nanoelektronikk, men undervises for siste gang våren 2016.

Faglig innhold

(I) Elektrooptikk: Plane bølger i isotrope media, absorpsjon, dispersjon, pulsforplantning. Polarisasjon, refleksjon, brytning, anisotrope medier, optisk aktivitet og Faraday-effekt. Interferens og koherens. Fourieroptikk og Gaussiske stråler.

(II) Lasere: Optiske kaviteter. Optiske forsterkningsmedier. Ratelikninger, pumping og forsterkningsmetning. Lasermodi. Pulserende lasere, Q-svitsjing og modelåsing. Eksempler på praktiske lasere og optiske forsterkere.

Går ikke i dybden i geometrisk optikk. Veldig interessant fag med bra laboratorieoppgaver.


Anbefalte forkunnskaper

Trenger ikke å ha hatt Optikk før.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter