TFE4120 - Elektromagnetisme

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
  • Vurderingsform: Skriftlig eksamen
  • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: Ukentlige, skriftlige innleveringer. To laboppgaver uten rapport.

Om emnet

Emnet er obligatorisk og er med i fagplanen for 4. semester.

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i de grunnleggende prinsipper for elektromagnetiske fenomener. Faget har 2 obligatoriske laboppgaver uten rapport, kun forhåndsarbeid. Forelesninger inneholder mange praktiske og spennende demonstrasjoner.

Kurset inneholder:

  • Elektrostatikk: Coulombs lov, skalar potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi.
  • Magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter.
  • Elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, Faradays lov, induktans, transformatorer. Forskyvningsstrøm. Maxwells likninger. Litt om elektromagnetiske bølger og retarderte potensial.
  • Litt om mekaniske bølger og svingninger i forbindelse med laboppgavene. Musikkens fysikk.

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha hatt Matematikk 1 og 2 før dette faget. Faget baserer seg mye på kunnskaper fra Matematikk 2. Gode matteferdigheter hjelper mye. Foreleser tilbyr ekstraundervisning til nanostudenter i kretsanalyse før labopplegg. Faget er greit å henge med i, men krever en del jobb med øvinger.

Lenker

Læringsressurser

Emnerapporter

NTNUs sider om emnet