TEP4220 - Energi og miljøkonsekvensanalyse

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

Fakta X Y

  • Foreleser: n
  • Stud-ass: n
  • Vurderingsform: Skriftlig eksamen?
  • Eksamensdato: 1. desember?
  • Pensumlitteratur: ...

Øvingsopplegg høst 2008

  •  ?

Kort om faget

We're all going to die!

Faglig innhold

Kurset tar for seg miljøproblemer som for eksempel global oppvarming, helseeffekter og økologiske effekter av toksisk utslipp, forsyring og eutrofering. Emnet vil gi en grundig innføring i metoder for analyse av miljøkonsekvenser av tekniske systemer og produkter gjennom risikoanalyse, livssyklusanalyse og eksterne kostnader. Fokus er på utslipp knyttet til energisystemer og teknologier brukt i energisektoren. Metodenes formål, anvendelse, forutsetninger, styrker og limitasjoner er diskutert. Gjennom de nevnte metoder vil studentene bli i stand til å få en forståelse av relasjonen mellom teknologi og dagens miljøproblemer for så å kunne peke ut veier mot mer bærekraftig tekniske systemer.

Eksterne linker