TDT4105 - IT Grunnkurs

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

 • Institutt: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (100 %)
 • Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
 • Øvingsopplegg: Ukentlige øvinger (8/13)

Om faget

TDT4105 var IT Grunnkurs for nanoteknologi frem til høsten 2016, da det ble bytta til TDT4110.

Faglig innhold

Faget er et innføringsfag i informasjonsteknologi. Det består av to deler: IKT-teori (1/3) og grunnleggende prosedyreorientert programmering i MATLAB (2/3). Dette blir gjennomgått i separate forelesninger. Programmeringsdelen får man god innsikt i gjennom øvingsopplegget, og teoridelen er godt forklart i pensumboka.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Erfaringer

Teoridelen er ganske godt forklart i teoriboka, unntatt delen om software engineering. Det viktigste her er å kunne de forskjellige modellene for utviklingsprosesser. Det finnes også et par quizzer bestående av gamle eksamensoppgaver fra teoridelen, som tradisjonelt sett har vært multiple choice. Ref. læringsressurser.

Det er ganske nyttig å øve seg på å skrive kode for hånd, da eksamen fortsatt er skriftlig.

Hvis du synes ITGK var artig kan du ta C++ andre semester. Dette er et ganske rolig semester, spesielt hvis du har kjemi fra videregående.

Lærebøker

 • Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving (Stormy Attaway, ISBN 9780124058767)
  • For MATLAB-delen av faget. Ganske greit for oppslag og utdyping.
 • Theory Book IT Grunnkurs (av Midtstraum og Wang)
  • For IKT-teoridelen av pensum. Ganske god bok.

MATLAB kan skaffes fra progdist eller fra DVD fra Orakeltjenesten. NTNU-studenter får gratis lisens. Man kan også bruke Octave, som er et åpent program.

Eksterne linker

Læringsressurser

 • App-quiz
  • Ganske god prokastineringsapp for pensumdelen, men gjenbruker spørsmål frem til du kommer til et nytt "nivå".
 • MATLAB quiz for pensumdelen
 • Mathworks.com - Nyttig oppslagsverktøy.

Emne- og referansegrupperapporter

NTNUs sider om emnet