TBT4110 - Mikrobiologi

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for bioteknologi
  • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (100 %)
  • Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: To øvingstimer i uka og obligatorisk lab.


Om emnet

Dette er et valgfritt emne i bionanoretningen i 6. eller 8. semester.

Faglig innhold

Læren om bakterier, archaea, eukaryotiske mikroorganismer, virus og prioner.

Anbefalte forkunnskaper

Emne TBT4102 Biokjemi 1 eller tilsvarende. Emnet er adgangsbegrenset. Oppmelding til undervisning innen gjeldende frister.

Pensumlitteratur

  • Madigan, Martinko, Stahl and Clark: Brock Biology of Microorganisms, 13.utgave, Pearson Education inc. (2012)

NTNUs emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i følgende temaer: Oppbygning av og karakteristiske egenskaper hos prokaryote mikroorganismer, dvs. bakterier og archaebakterier. Deres vekst, ernæring og toleranse for fysikalske påvirkninger. Bakteriers energimetabolisme, herunder forgjæring, aerob og anaerob respirasjon, omsetning av uorganiske forbindelser og fotosyntese. Egenskaper hos bakterievirus og deres reproduksjon. Bakteriell mutagenese og genetikk, herunder genoverføring ved transformasjon, transduksjon og konjugasjon. Taksonomi og evolusjon. Beskrivelse av utvalgte grupper av bakterier. Antibiotika og mekanismer for antibiotika resistens. Mikrobe-vert interaksjoner. Øvinger: Mikroskopi og mikrobiell arbeidsteknikk. Anrikning og isolering av bakterier og archaebakterier fra naturlig materiale. Fysiologiske eksperimenter og kvantitativ mikrobiologisk analyse.

Erfaringer

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter