Rice University

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

Fakta

Rice University eller Rice er et privat universitet i Houston, Texas, USA. Rice huser Richard E. Smalley Insitute for Nanoscale Science and Technology. Før hans bortgang i 2005 fikk Smalley Nobelprisen i kjemi i 1998 for oppdagelsen av buckministerfulleren ("buckyballs").

Rice ligger rett ved museumsdistriktet i Houston og har et rikt mangfold av restauranter og butikker i nærheten.

Om å studere ved Rice

Studieløp

Rice benytter et tosemester system tilsvarende det som blir brukt på NTNU. Høstsemesteret går fra august til desember og vårsemesteret fra januar til tidlig mai. En bachelorgrad (undergraduate) ved Rice tar typisk fire år (Freshman - Sophomore - Junior - Senior). Freshman-året tilsvarer det som i Norge er siste år ved videregående. Fagkodene består av fire bokstaver og et tresifret tall. Tallet sier noe om hvilket nivå klassen ligger på. Et 400-nivå fag er beregnet på seniors, som tilsvarer tredje-års studenter ved NTNU.

Ved utveksling i fjerdeklasse fra NTNU er man i praksis å regne som en første års graduate-student. Studenter innen nanoteknologistudiet ved NTNU har ikke mottatt noen bachelorgrad, så Rice vil registrere deg som undergraduate. Det går helt fint å velge fag på graduate nivå selv om man er undergraduate, så dette trenger ikke å være til bekymring. Som første student fra NTNU ved Rice var det noe kluss å få innpass i systemet, men det vil være mye enklere for eventuelle oppfølgere.

Undervisningsform

Størrelsen på klassene er små sammenlignet med NTNU. Typiske klasser på undergraduate nivå ligger på 20-30 studenter og på graduate nivå rundt 10. Undervisningen foregår som regel på tavle eller powerpoint. Professorene er generelt faglig og pedagogisk sterke og tilgjengelige. Klassene har typisk 3 timer forelesing i uken, fordelt på to forelesinger på 1 time og 20 minutt eller tre forelesinger på 50 minutt. Selv om de fleste fag har obligatoriske tellende øvinger hver eller annenhver uke blir det som regel ikke organisert spørretimer. Klassene har studentassistenter som er enkelt tilgjengelige om man tar kontakt.

Karakterene settes ulikt i de forskjellige fagene der øvinger, midtsemester og eksamen teller omtrent likt. Karakterskalaen er i prinsippet den samme som ved NTNU, men blir i de fleste tilfeller forskjøvet til fordel for studentene.

Skolepenger

Det er ingen avtale for reduksjon i skolepenger for studenter som utveksler fra NTNU til Rice.

Dette koster omtrent et studieår på Rice(kun avgifter):

Utgifter Pris
Internasjonal student orientering (iPREP) $160
Orienteringsuke (O-week) $1 000
Kursavgift $39 800 (2014-2015)
Studentaktiviteter $107
Treningssenter $97
Helsetjenester $482
Totalt $41 646

I tillegg kommer SEVIS, Visa og TOEFL avgifter.

Hvordan søke

Ta kontakt med Dale Licata ved internasjonal seksjon tidlig på høstsemesteret for informasjon om Rice og hvordan man søker. Det er håp om å få til en utvekslingsavtale mellom Rice og NTNU i fremtiden.


Bolig

Boligpriser i Houston er omtrent det samme som i Trondheim og ligger på rundt $600-800 i måneden. Om du ikke planlegger å ha bil er det anbefalt å finne en plass nærme campus, siden kollektivtransporten i Houston ikke står i stil med størrelsen på byen. Som sykkellist må man konkurrere med aggressive bilister, men man kan finne trygge ruter utenom de høyt trafikkerte veiene.

Undersøk om du kan bo på et av collegene på campus eller på Rice Graduate Housing. NB: Mange av studtentene som bur på campus er freshmans, altså 17-18 år ved studiestart. På graduate housing er det vanlig med 22+.