Retningslinjer for nanowiki

Fra Nanowiki
Revisjon per 12. nov. 2008 kl. 17:37 av Admin (diskusjon | bidrag) (Litt oppdatering etter diskusjonene som har gått på diskusjonssida)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Intensjon

Nanowiki skal være en fagwiki for studentene på MTNANO, og skal være et verktøy for studentene i arbeidet med fagene. Den skal også være et hjelpemiddel når det kommer til valg av studieretning og i avgjørelser om utveksling.

Emneinformasjon

Nanowiki skal inneholde informasjon om alle fagene som er en del av studieprogrammet for nanoteknologi på NTNU, samt fag som studenter ved MTNANO har tatt på eget initiativ. For hvert fag bør det finnes informasjon om øvingsopplegg, lab, eksamensform, pensum, og når i studieprogresjonen faget ligger. I tillegg kan man legge inn lure tips og triks og andre relevante erfaringer man har fra fagene. Det bør også linkes til relevant faglig innhold for dette faget.

Faglig innhold

Med faglig innhold menes definisjoner, algoritmer, formler og forklaringer som kan være til nytte når man jobber med faget. Da mange temaer eksisterer på tvers av flere emner vil det som regel lønne seg å legge faglig innhold i egne artikler, og så linke til disse fra de aktuelle emnene.

Wikipedia

Det har liten hensikt å kopiere innhold fra wikipedia til nanowikien. Det kan likevel ha hensikt å lage egne artikler med samme navn som en wikipediaartikkel, dersom man har noe mer utfyllende å si eller en bedre måte å forklare noe på. I tilfeller hvor man direkte siterer wikipedia (eller en annen kilde) bør dette informeres om ved bruk av en referanse.

Annen informasjon om studiet

I tillegg til informasjon om de spesifikke fagene, skal også nanowiki inneholde annen viktig informasjon som angår studieløpet ved MTNANO. Herunder hører blant annet info om de forskjellige retningene man kan velge, samt informasjon om og erfaringer fra utveksling.

Utveksling

De som vurderer utveksling oppdager ofte at det kreves ganske mye research for å gjennomføre dette. Det anses derfor som svært verdifullt om resultatene av slike undersøkelser publiseres på wikien. Det bør opprettes en egen artikkel for hvert enkelt utvekslingsuniversitet, og disse samles i artikkelen Utvekslingssteder. Erfaringer fra utveksling vil også ha stor verdi for framtidige studenter, og individuelle erfaringsskriv opprettes i egne artikler som det så kan linkes til fra artikkelen om hvert enkelt utvekslingssted.

Timini

Nanowiki driftes av infodep i linjeforeningen Timini, men det er ikke meningen at nanowiki skal være en linjeforeningswiki. Det anmodes derfor om at man ikke bruker wikien til ting som angår linjeforeningen i betraktelig større grad enn det angår studiet.

Koking

Nanowiki skal ikke være et kokekar. Det vil si at direkte løsningsforslag på øvinger og gamle eksamener ikke skal publiseres på nanowiki. Dette er spesielt viktig da mange fag gjenbruker øvinger fra år til år. Hensikten med nanowiki er ikke å hjelpe studentene å få levert denne ukens øving, men å hjelpe studentene med å oppnå riktig forståelse for å få gode karakterer i fagene.

Tilganger

Nanowiki har åpen lesetilgang for offentligheten, men av redaksjonelle hensyn er det kun studenter ved MTNANO samt spesielt inviterte som har tilgang til å opprette og redigere artikler. Dersom noen ønsker tilgang, eller dersom noen med tilgang ønsker å invitere andre (for eksempel forelesere) til å skrive på wikien, må disse ta kontakt med infodep.