Prosjektoppgave

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

I 9. semester (dvs. høst i 5. klasse etter vanlig studieprogresjon) skal alle studenter gjennomføre en prosjektoppgave verdt 15 studiepoeng. Venligvis er oppgavene praktiske (i motsetning til teoretiske oppgaver eller literaturstudier). På slutten av semesteret skriver man en rapport som legges til grunnlag for sensur av hele oppgaven.

Prosjektet kan enten gjøres ved et institutt på NTNU eller eksternt ved andre institusjoner (dette gjelder også masteren i 10. semester). Eksempler på institutter som nanostudenter har skrevet prosjekt hos er IFY, IMT og IVT. Av eksterne institusjoner kan IFE og Radiumhospitalet nevnes.

Emner fra prosjektoppgaven videreføres ofte i masteroppgaven.

Rapporter

Under følger rapporter skrevet av studenter på innen de forskjellige fordypningsretningene på nano. Disse kan være nyttige å kikke på før man begynner å skrive sin egen oppgave, og også underveis i prosessen.


Vår 2016

Bio

  • Development and Characterisation of a Nanotechnology-Enhanced Electrochemical Biosensor av Ane Tefre Eide. Hovedveileder Pawel Tadeusz Sikorski og medveileder Peter A. Köllensperger, begge ved IFY. Fortsettelse på prosjektoppgave. Arbeid med biofunksjonalisering av sensoroverflater og påfølgende karakterisering, syklisk voltammetri for elektrokjemisk karakterisering av sensoren og utforsking av mulighet for å bruke pH- og temperatursensitive nanopartikler som signalforsterkere.

Elektro

  • Strongly Coupled Spin and Heat Currents in Superconducting Proximity-Coupled Structures av Marianne Bathen. Hovedveileder: Jacob Linder ved IFY.

Materialer

Høst 2015

Bio

  • Optimisation of Stress in Thin Films for Use in an Electrochemical Biosensor av Ane Tefre Eide. Hovedveileder Pawel Tadeusz Sikorski og medveileder Peter A. Köllensperger, begge ved IFY. Mye eksperimentelt arbeid i NanoLab med stressoptimering i tynnfilmer av silisiumnitrid og platina, karakterisering med profilometer, SEM og reflektometer. Det overordna prosjektet med utvikling av en ny type biosensor er veldig spennende og har mange muligheter for ulike typer arbeid. Imøtekommende veiledere som er åpne for ideer og forslag.

Elektro

  • Modifying the Electronic Density of States: Toward Giant Thermoelectric Effects av Marianne Bathen. Hovedveileder: Jacob Linder ved IFY.

Materialer

Høst 2014

Elektro

  • Improved quantum detectors by increasing the fixed oxide charge av Molly Bazilchuk. Hovedveileder Jostein Grepstad ved NTNU og Jarle Gran ved Justervesenet. Jobbet ved MiNaLab ved UiO.

Høst 2010

Bio

Elektro

Materialer