NEVR2010 - Innføring i nevrovitenskap

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for nevromedisin
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen (100 %)
  • Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg:


Om emnet

Faglig innhold

Anbefalte forkunnskaper

Pensumlitteratur

Erfaringer

NEVR2010 gir en innføring i moderne nevrovitenskap for studenter som har ikke-medisinsk bakgrunn. Faget tas ofte som perspektivemne, eller av personer som er interessert i emnet i forbindelse med studiet sitt (for eksempel psykologi-, filosofi-, nanoteknologi- og biokjemistudenter).

Kort om faget: Innføring i grunnleggende nevrofysiologi, celletyper, kjemiske og elektriske egenskaper, metabolisme og toksikologi. Anatomi og utvikling av hjernen. Gjennomgang av sansene (syn, hørsel, smak, lukt, somatosensoriske), samt høyere kognitive funksjoner (hukommelse, emosjoner og søvn).

Lab: "Lab" består av tre turer på lab der det forskes på hjernen. Akustikk lab, en gjennomgang av anatomi i rotte/menneskehjerne og en fMRI lab. Alle turene er kun for å få et innblikk i hva som skjer, det er ikke noe eget arbeid. Akustikk har noen stilige rom, f.eks. totalt dempede rom og fullstendig (16 punkts) surround. Anatomilab består av en lang og meget detaljert session der koronale snitt av rotte og menneskehjerner gjennomgås. Veldig lærerikt, men det anbefales å ha noe innsikt i hjerneanatomi fra før. fMRI lab gir innsikt i hvordan det ledende instrumentet innen hjerneforskning i dag fungerer, men dessverre er det kun observasjon.

NTNUs emnebeskrivelse

NEVR2010 gir en grunndig innføring i moderne nevrovitenskap. Emnet gjennomgår sentrale tema fra de ulike fagdisipliner innen nevrovitenskapen. Dette inkluderer nevronet og det nevrale nettverk, oppbygging og utvikling av sentralnervesystemet, systemer i sentralnervesystemet inkludert de sensoriske og motoriske system samt elementer fra kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Emnet gir også en innføring i filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til studiet av hjernen og bevissthet.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter