TMA4130 - Matematikk 4N

Fra Nanowiki
(Omdirigert fra Matematikk 4)
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for matematiske fag
  • Vurderingsform: Skriftlig eksamen
  • Hjelpemiddelkode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
  • Øvingsopplegg: Ukentlige skriftlige øvinger

Om emnet

Emnet er obligatorisk med mindre studiepoengreduksjon gis, og er med i fagplanen for 3. semester.

Faglig innhold

Kurset inneholder i stor grad "metode- og verktøymatte" og er veldig brukervennlig for ingeniører.

Kurset inneholder:

  • Fourierrekker
  • Fouriertransformasjoner
  • Laplacetransformasjoner
  • Analytisk løsning av visse partielle differensialligninger
  • Numeriske metoder for

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha hatt Matematikk 1, 2 og 3 for å ta dette emnet. Matematikk 1 og 2 for generelle matematiske teknikker som integraler, Matematikk 3 for bl.a. løsning av differensialligninger og lineær algebra som brukes i numerikkdelen.

NTNUs emnebeskrivelse

Laplacetransformasjonen og løsning av ordinære differensial-og integralligninger. Fourierrekker, Fouriertransformasjon og løsning av lineære partielle differensialligninger. Numeriske metoder: Interpolasjon, derivasjon og integrasjon. Teknikker for løsning av lineære og ikkelineære ligningssystem. Runge-Kutta-metoder for løsning av system av ordinære differensialligninger. Differensmetoder for løsning av partielle differensialligninger. Innføring i beregningsverktøy med eksempler.

Erfaringer

Emnet bruker Advanced Engineering Mathematics av Erwin Kreyzig som eneste lærebok. Boka dekker mye mer enn det som er pensum i Matematikk 4, og kan være grei å ta vare på til senere emner.

Lenker

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperapporter

NTNUs sider om emnet