MOL3015 - Nanomedisin II - Terapi

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

 • Fakultet: Det medisinske fakultet
 • Institutt: IKM
 • Vurderingsform: Eksamen 75 % og semesteroppgave 25 %.
 • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Ordbok tillat.
 • Øvingsopplegg: Kun semesteroppgave.

Om emnet

Emnet er obligatorisk for retning bionano og er lagt til 8. semester. Det er sterkt anbefalt å ha tatt cellebiologi og cellulær biofysikk på forhånd, og foreleser samt studieprogramleder fraråder å ta Nanomedisin II samtidig (altså i 6. semester). Mange har likevel gjort dette, og har uttalt at det går fint.

Faglig oversikt

Emnet tar for seg bruk av nanoteknologi i forbindelse med behandling av ulike medisinske problemer. Fokus er på aktuell forskning og dagens teknologi. Faginnhold vil derfor kunne oppdateres fra år til år. Eksempler på områder som dekkes er:

 • Drug delivery systems: Metoder for å levere medisin til bestemte steder i kroppen.
 • Hvordan kroppen og immunforsvaret reagerer på alt som blir puttet inn i kroppen.
 • Stamceller og vevsteknologi: hvordan dyrke nytt vev og nye organer.
 • Nanotoksikologi.

NTNUs emnebeskrivelse

Emnet skal gi en innføring i bruk av nanoteknologi i behandlingsøyemed. Emnet går i detalj inn på biomaterialer og vevsgenerering, inkludert stamceller, immununologiske hindre og innkapslingsteknikker. Metoder og muligheter for drug discovery. Bruk og design av nanopartikler for genterapi, drug-delivery, og drug-targeting. Fysiologiske, cellulære og toksikologiske begrensninger for medisinsk bruk av nanopartikler. Theranostics, kombinasjonen av in vivo bildedannelse/diagnose og behandling. Etiske, juridiske og sosiale aspekter (ELSA) ved bruk av nanomedisin vil bli tatt opp. I emnet inngår en semesteroppgave, hvor studenten skal velge et tema fra forelesningene, gjennomgå litteraturen, beskrive dagens metoder, vurdere og komme med anbefalinger for fremtidig bruk av nanoteknologi i terapeutisk sammenheng.

Anbefalte forkunnskaper

 • Grunnleggende kunnskaper i molekylerbiologi.
 • Grunnleggende kunnskaper i cellebiologi. Bør ha hørt om celler og ulike måter å ta opp medisiner i celler.
 • Grunnkunnskaper i kjemi: Fordel å ha hørt om lipider og miceller.

Undervisning

Pensum er alle forelesninger samt utdelte artikler. Undervisningen holdes på engelsk av flere forelesere. Tema som dekkes undervises nokså overfladisk.

Timeplanen er ikke på emnesiden til NTNU (eller 1024), men kan finnes ved å gå inn på DMFs egen timeplan, trykke "velg semester" og bla ned under "andre emner". Her finnes også undervisningsrom. Nanomedisin II undervises nede på campus Øya.

Semesteroppgave

Semesteroppgaven skrives om et selvvalgt tema. Fortrinnsvis skal temaet være hentet fra en forelesning, og man skal ha fokus på detaljer. En øvre grense på 5 sider og noen retningslinjer blir gitt, og prosjektet er et litteraturprosjekt som skal ta utgangspunkt i relevante forskningartikler om temaet (helst ikke eldre enn 5 år, og fra pålitelige journaler). Semesteroppgaven skal gi trening i å lese relevante artikler, og bruke informasjonen til å foreslå en løsning på et biomedisinsk problem ved hjelp av nanoteknologi.

Lenker

Læringsressurser

Emnerapporter

NTNUs sider om emnet