MOL3014 - Nanomedisin I - Bioanalyse

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk


  • Institutt: Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
  • Vurderingsform: Skriftlig eksamen 75 % og semesteroppgave 25 %.
  • Hjelpemiddelkode: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Ordbok tillat.
  • Øvingsopplegg: Kun semesteroppgaven.

Om emnet

Nanomedisin I - analyse er et obligatorisk emne for retning bionano. I fagplanen er faget lagt til 7. semester (høsten i 4. klasse), men kan også tas i 5. eller 9. semester.

Faglig innhold

Emnet tar for seg bruk av nanoteknologi (metoder, instrumenter, m.m.) til å analysere biologiske prøver. Det legges fokus på aktuell forskning, som medfører at temaene som foreleses kan endres fra år til år. Eksempler på tema som blir forelest er:

  • Hvorfor og hvordan lage vev/organ/lab-på-en-chip, og utfordringer ved dette.
  • Analyse av prøver ved hjelp av ulike instrumenter (AFM, SEM, TEM, FRET, FCS m.m.).
  • Produksjon av chips/devices til å foreta analyser på/med.

NTNUs emnebeskrivelse

Emnet vil ta for seg grunnleggende metoder i bioanalyse og integrering av moduler for anvendelser. I detalj skal emnet inneholde: Protein-konjugerings-kjemi. DNA-hybridiserings-kjemi. Metoder for kvantitering og idenfisering av DNA/RNA og protein med fokus på tekniske løsninger og kommende nanoteknologier. Bruk av bildedannelse i nanoskala biomedisinsk forskning. Mikrofluidikk. Prinispper for og konstruksjon av lab-on-a-chip og biosensorer. Nevrosensorer. In vivo diagnostikk ved bruk av nanoteknologi.

Anbefalte forkunnskaper

  • Grunnleggende kunnskaper i biologi. Bioteknologi (evt biologi fra videregående). Bør ha hørt om DNA, antistoffer og antigener. NTNU anbefaler et grunnkurs i celle- og molekylærbiologi.
  • Halvlederteknologi. Fordel å ha hørt om AFM, FCS, FRET, SEM, TEM, optiske mikroskop o.l.
  • Grunnleggende kunnskaper i kjemi/materialteknologi/fysikk. Fordel å kjenne til selektiv binding, kjemiske bindinger til overflater, mikrofluidikk, elektriske signaler.

Undervisning

Pensum er alle forelesninger samt utdelte artikler (review- og overviewartikler). Forelesninger er nokså overfladiske, dybde og detaljer legges til semesteroppgaven. Undervisningen holdes på engelsk og eksterne forelesere hentes inn for enkelte tema. Forelesningene er typisk 3-6 uker før undervisningslutt, og de resterende ukene er satt av til skriving av semesteroppgaven. I 2014 var siste forelesning 21. okt., og semesteroppgaven ble levert 10. november.

Timeplanen er ikke på emnesiden til NTNU (eller 1024), men kan finnes ved å gå inn på DMFs egen timeplan, trykke "velg semester" og bla ned under "andre emner". Her finnes også undervisningsrom. Undervisningen foregår på campus Øya.

Semesteroppgave

Semesteroppgaven skrives om et selvvalgt tema. Fortrinnsvis skal temaet være hentet fra en forelesning, og man skal ha fokus på detaljer. En øvre grense på 5 sider og noen retningslinjer blir gitt, og prosjektet er et litteraturprosjekt som skal ta utgangspunkt i relevante forskningartikler om temaet (helst ikke eldre enn 5 år, og fra pålitelige journaler). Semesteroppgaven skal gi trening i å lese relevante artikler, og bruke informasjonen til å foreslå en løsning på et biomedisinsk problem ved hjelp av nanoteknologi.

Et utvalg av prosjekter


Eksterne linker