MOL3005 - Immunologi

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer.
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen 100 %.
  • Hjelpemiddelkode:
  • Øvingsopplegg:


Om emnet

Emnet er et valgfag for retning bionanoteknokogi.

Faglig innhold

Emnet omfatter grunnleggende immunologi med vekt på cellulære og molekylære prosesser som utgjør det humane immunsystem.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i cellebiologi, biokjemi og molekylærbiologi.

Pensumlitteratur

Kuby: Immunology 7th edition 2013, W. H. Freeman and Company, ISBN-13: 978-0-7167-8590-3.

Alternativ litteratur: Kenneth Murphy: "Janeway's Immunobiology", 8th edition, 2010, Garland Science, ISBN-9780815342434.

Erfaringer

NTNUs emnebeskrivelse

The immune system governs defense against pathogens and is of importance for development of autoimmune diseases, allergy and cancer. The course discusses basic immunology including cellular and molecular processes that represents the human immune system. Subjects to be presented include cells and organs of the immune system, antigen, immunoglobulins and antibody diversity, molecular mechanisms of innate and adaptive immunity, the complement system, antigen presentation, cell-mediated effector responses, immunological techniques and select lecture on the immune system in health and disease.

Lenker

NTNUs sider om emnet

Læringsressurser

Emnerapporter og referansegrupperrapporter