Komplementært emne

Fra Nanowiki
(Omdirigert fra Komplementære emner)
Hopp til: navigasjon, søk

K-emner, kort for "komplementære emner", er en ordning som erstattet den gamle ordningen med perspektivemne og ikke-teknisk emne fra og med 2011. Oversikten under viser godkjente K-emner i sivilingeniørprogrammene.

Alle emner går på høstsemesteret.

K-emner for studieåret 2015/2016

1. Økonomi og prosjektledelse

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7,5
TIØ4120 Operasjonsanalyse grunnkurs 7,5
TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskaplige studenter 7,5
TIØ5200 Prosjektorganisasjoner 7,5
TIØ4147 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter, Videregående kurs 7,5
SØK1151 Makroøkonomi for ledere 7,5
TPK5115 Risikostyring i prosjekter 7,5
TPK5100 Prosjektplanlegging og styring 7,5

2.Organisasjon og ledelse inkl. IT

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
TMM4225 Ingeniørrettet samhandling i distribuerte team: Ledelse og smart bruk 7,5
SOS2018 Organisasjonsteori 7,5
TTM4165 IKT - Samfunn, strategi og marked 7,5
TTK4220 Dynamikk i sosiale systemer 7,5

3. Juridiske tema inkl. IPR

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
TIØ4215 Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger 7,5
TIØ4259 Teknologiledelse II – konkurransebeskyttelse av entreprenøriell virksomhet 7,5

4. Etikkfaglige emner

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
FI3107 Bioteknologi og etikk 7,5
FI5205 Corporate Responsibility and Ethics 7,5
FI5206 Technology for a Good Society 7,5
POL2022 Petroleumsforvaltning, politisk økonomi og etikk 7,5

5. Industriell økologi, håndtering av miljørisiko

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
BT3110 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi 7,5
BT3115 Primærproduksjon – akvakultur og fiskeri 7,5
TEP4223 Livssyklusanalyse 7,5
KULT2211 STS: Energi, miljø og samfunn II 7,5
TMT4330 Ressurser, energi og miljø 7,5
TMR4137 Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser 7,5
BI2041 Human evolusjon og atferd 7,5

6. Helse, miljø og sikkerhet

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
TIØ4300 Miljøkunnskap, økosystemtjenester og grønn økonomi 7,5
TIØ4186 Arbeidsmiljø 7,5
TIØ4201 Risikohåndtering 7,5
SOS2017 Sikkerhet og organisasjon 7,5
MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter 7,5
TPK5160 Risikoanalyse 7,5
TPK4120 Industriell sikkerhet og pålitelighet 7,5

7. Innovasjon og entreprenørskap

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling 7,5
TMM4220 Innovasjon 7,5
TPD4142 Design Thinking 7,5
RAD3600 Kreativitet og innovasjonsprosesser 7,5

8. Internasjonalisering(inkl. avanserte språkemner) og kulturforståelse

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
HIST2405 Økonomisk historie 7,5
SPRÅK3501 Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører 7,5
TYSK0502 Tysk II 7,5
FRA0502 Fransk II 7,5
SPA0502 Spansk II 7,5
JAP0501 Japansk I 7,5