Fagoversikt

Fra Nanowiki
Revisjon per 1. mar. 2017 kl. 11:33 av Yasharh (diskusjon | bidrag) (4. klasse)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Fagoversikt for nanoteknologistudiet for studieåret 2014/2015. Offisiell studieplan fra NTNU finnes her.

For en rask oversikt på tabellform, se Fagtabellen.

For Studiehåndbok for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU 2014/2015 se her.

Felles obligatoriske emner i fagplanen

1. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TDT4105 Informasjonsteknologi, GK 1. Høst 7,5
TFY4350 Nano Intro 1. Høst 7,5
TMA4100 Matematikk 1 1. Høst 7,5
TFY4115 Fysikk 1. Høst 7,5
TMA4105 Matematikk 2 2. Vår 7,5
TMA4115 Matematikk 3 2. Vår 7,5
TMT4110 Kjemi 2. Vår 7,5
EXPH0004 Examen Philosophicum 2. Vår 7,5

2. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TFY4185 Måleteknikk 3. Høst 7,5
TMA4240 Statistikk 3. Høst 7,5
TMT4185 Materialteknologi 3. Høst 7,5
TMA4130 Matematikk 4N 3. Høst 7,5
TFE4120 Elektromagnetisme 4. Vår 7,5
TBT4170 Bioteknologi 4. Vår 7,5
TKJ4215 Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi 4. Vår 7,5
TFY4170 Fysikk 2 4. Vår 7,5

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TFY4330 Nanoverktøy 5. Høst 7,5
TFY4335 Bionanovitenskap 5. Høst 7,5
TMT4320 Nanomaterialer 5. Høst 7,5
TFY4220 Faste stoffers fysikk 6. Vår 7,5
TIØ4258 Teknologiledelse 6. Vår 7,5
TFE4177 Halvlederfysikk med lab 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
Komplementært emne 7. Høst Velg ett fra listen under 7,5
Eksperter i team 8. Vår 7,5

5. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
Komplementært emne 9. Høst Velg ett fra listen under 7,5
Fordypningsemne 9. Høst 7,5
Fordypningsproskjekt 9. Høst 15
Masteroppgave 10. Vår 30

Komplementære emner

Informasjon og komplett oversikt over K-emner (for studieåret 2015/2016) finnes her.

Emner for retning Bionano

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TKJ4102 Organisk kjemi, grunnkurs 5. Høst Obligatorisk 7,5
TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 6. Vår Obligatorisk 7,5
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi 6. Vår 7,5
TBT4110 Mikrobiologi 6. Vår 7,5
TMM4100 Materialteknikk I 6. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TMM4175 Polymerer og kompositter 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
MOL3014 Nanomedisin I - Bioanalyse 7. Høst Obligatorisk 7,5
TFY4195 Optikk 7. Høst Anbefalt 7,5
MOL3005 Immunologi 7. Høst 7,5
NEVR3001 Basal nevrovitenskap 7. Høst 7,5
TBT4135 Biopolymerkjemi 7. Høst (1) 7,5
TFE4225 MEMS-design 7. Høst 7,5
TFY4265 Biofysiske mikroteknikker 7. Høst Anbefalt 7,5
MOL3015 Nanomedisin II - Terapi 8. Vår Obligatorisk 7,5
MOL3018 Medisinsk toksikologi 8. Vår 7,5
TBT4110 Mikrobiologi 8. Vår 7,5

(1) Anbefalt emne for studenter som planlegger fordypningsprosjekt eller master ved Institutt for bioteknologi.

Emner for retning Nanomaterialer

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TKJ4102 Organisk kjemi, grunnkurs 5. Høst Obligatorisk 7,5
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi 6. Vår Obligatorisk 7,5
TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer 6. Vår Obligatorisk i 3. eller 4. årskurs 7,5
TEP4220 Energi og miljøkonsekvensanalyse 6. Vår 7,5
TKP4130 Polymerkjemi 6. Vår 7,5
TMT4285 Hydrogenteknologi, brenselceller og solceller 6. Vår 7,5
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 6. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TFE4145 Elektronfysikk 7. Høst 7,5
TFY4300 Energi og miljøfysikk 7. Høst 7,5
TKJ4205 Molekylmodellering 7. Høst 7,5
TKP4155 Reaksjonskinetikk og katalyse 7. Høst 7,5
TKT4146 Nanomekanikk 7. Høst 7,5
TMT4145 Keramisk materialvitenskap 7. Høst 7,5
TMT4155 Heterogene likevekter og fasediagram 7. Høst 7,5
FY2045 Kvantemekanikk I 7. Høst Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TMT4222 Metallenes mekaniske egenskaper 7. Høst Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs 8. Vår 7,5
TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer 8. Vår Obligatorisk i 3. eller 4. klasse 7,5
TMM4162 Atomistisk modellering av brudd i materialer 8. Vår 7,5
TMT4245 Funksjonelle materialer 8. Vår 7,5
TFE4240 Nanoskala komponenter 8. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TKP4130 Polymerkjemi 8. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TKP4180 Bioenergi og fiberteknologi 8. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TMM4175 Polymerer og kompositter 8. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TMT4166 Eksperimentell material- og elektrokjemi 8. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5

Emner for retning Nanoelektronikk

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TFE4130 Bølgeforplantning 5. Høste 7,5
FY2045 Kvantemekanikk I 7. Høst 7,5
TDT4100 Objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TFY4235 Numerisk fysikk 6. Vår 7,5
TFY4215 Innføring i kvantefysikk 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
FY3114 Funksjonelle materialer 7. Høst 7,5
TFE4225 MEMS-design 7. Høst 7,5
FY2045 Kvantemekanikk I 7. Høst Kun dersom ikke tatt 5. høst 7,5
TFY4205 Kvantemekanikk II 7. Høst 7,5
TFY4195 Optikk 7. Høst Anbefalt 7,5
TFE4240 Nanoskala komponenter 8. Vår Anbefalt 7,5
TFE4235 Biomedisinsk optikk 8. Vår 7,5
TFY4210 Kvanteteori for mangepartikkelsystemer 8. Vår 7,5
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs 8. Vår 7,5
TFY4340 Nanofysikk 8. Vår 7,5

Emner utenom fagplanen

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap 15
MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere 7,5
JAP0501 Japansk I 7,5
TFY4255 Materialfysikk 7,5

Eldre fagplaner